Rotterdam,
22
december
2022
|
15:32
Europe/Amsterdam

Maasvlaktestrand bij Windpark Maasvlakte 2 weer open

Op 22 december is het Maasvlaktestrand bij Windpark Maasvlakte 2 officieel weer geopend voor recreanten. Begin dit jaar startte Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat met de bouw van het windpark Maasvlakte 2. Daarvoor werd het sportstrand afgesloten. Nu staan er 10 windturbines op de harde zeewering en 12 op het strand, waarvan een deel van de turbines bij hoog water zelfs met de voet in het water staat.

De afgelopen periode is het werkgebied weer teruggebracht naar de originele staat. Recreanten kunnen vanaf nu weer volop gebruikmaken van het sportstrand op Maasvlakte 2. Zij kunnen weer parkeren op P5 en P6 en genieten van het strand voor een lange wandeling of om te gaan windsurfen. Alleen kiten en kitesurfen is niet toegestaan.

Testen windturbines
De bouw van het windpark gaat nu de laatste fase in. De windturbines worden de komende maanden volledig getest. Zo wordt gekeken of zij onder alle omstandigheden goed kunnen functioneren. In de eerste maanden van het nieuwe jaar vinden er ook nog werkzaamheden plaats bij de turbines op het strand en de harde zeewering. Daarbij maken we op het strand gebruik van een speciale hoogwerker om aan de turbines te kunnen werken. Vanzelfsprekend worden er in deze situaties voorzorgsmaatregelen getroffen om het werk veilig uit te voeren, voor medewerkers en recreanten.  

Groene stroom
De stroom die de windturbines tijdens de testfase opwekken, komt al terecht op het elektriciteitsnet. Wanneer de testfase is afgerond en het park echt in gebruik wordt genomen, levert het park jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Rijkswaterstaat gaat deze groene stroom inzetten om de energievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volledig te verduurzamen. Kantoren, maar juist ook zaken als wegverlichting, bediening van bruggen en gemalen maken dan gebruik van de windenergie van de Maasvlakte.