Rotterdam,
02
februari
2021
|
09:38
Europe/Amsterdam

Inwoners Hoeksche Waard kunnen meeprofiteren van windpark Hogezandse Polder

Omwonenden van windpark Hogezandse Polder en alle inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard kunnen dankzij Eneco WindOpbrengst profiteren van de winst van het windpark. Zij krijgen de kans om tegen een rendement van 2,5% te investeren in het windpark. Andere geïnteresseerden ontvangen 2% rendement. Inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard krijgen bovendien als eerste de mogelijkheid om te investeren in Hogezandse Polder. Samen met hen wil Eneco bouwen aan een duurzame toekomst voor deze regio en Nederland.

Windpark Hogezandse Polder
De gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om hier invulling aan te geven realiseerde Eneco ten zuiden van de Langeboomweg in Numansdorp windpark Hogezandse Polder met een vermogen van ruim 30 megawatt. Langs het Hollands Diep en schuin tegenover de industrie van de Moerdijk wekken de negen windmolens sinds maart 2019 jaarlijks 107 GWh groene stroom op. Omgerekend is dit duurzame energie voor 31.000 huishoudens. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

Overeenkomstig met de gemaakte afspraken met de Gemeente Hoeksche Waard, biedt Eneco omwonenden van Windpark Hogezandse Polder de mogelijkheid om mee te profiteren van de winst die het windpark oplevert.

“De ambitie van de Hoeksche Waard is om in 2040 geheel energieneutraal te zijn”, aldus wethouder Piet van Leenen. “Hiermee leggen wij de lat hoger dan de landelijke ambitie, die uitgaat van in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van duurzame energie uit bijvoorbeeld wind of zon is nodig om deze doelstelling te behalen. Dit windpark levert hier ook een mooie bijdrage aan. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat direct omwonenden kunnen profiteren van projecten als deze.”

Eneco WindOpbrengst®
Eneco WindOpbrengst is een participatie concept dat omwonenden en geïnteresseerden de mogelijkheid geeft om te delen in de winst van een windpark. Via Ecco Nova, een crowdfundingplatform voor duurzame investeringen, kunnen geïnteresseerden WindOpbrengst leningdelen kopen en beheren. Meedoen kan al vanaf 50 euro. Jaarlijks ontvangen deelnemers een vijfde deel van hun investering terug en ontvangen zij vijf jaar lang het vastgestelde rendement. Op de website van Ecco Nova staat meer informatie over de voordelen en risico’s van dit project. Ecco Nova heeft hiertoe een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).