Rotterdam,
05
februari
2018
|
10:48
Europe/Amsterdam

Inspectie stadswarmtenet vanuit de lucht

Ergens in de komende wintermaanden zet Eneco een klein propeller vliegtuig in om foto’s te maken van het stadswarmtenet van Den Haag, Ypenburg, Delft-Noord (wijk Harnaschpolder) en Zoetermeer (wijk Oosterheem).

Infraroodcamera

Het gaat om een speciaal uitgerust vliegtuig uit Denemarken dat met een infraroodcamera de temperatuurverschillen tussen de stadswarmteleidingen in de grond en de omgeving in beeld brengt. Hiermee worden eventuele onregelmatigheden in het warmtenet in kaart gebracht waardoor onderhoudsactiviteiten gerichter en efficiënter ingepland kunnen worden.

Planning

Gunstige weersomstandigheden bepalen het moment van de inspectievlucht. Dat maakt het onmogelijk om een exacte vliegdatum af te geven. Voor goede infraroodfoto’s moet het namelijk droog, helder, koud en donker zijn. In combinatie met de toegestane vliegtijden binnen de verleende vergunning wordt er ongeveer van 19.00 en 23.00 uur gevlogen. Gedurende deze uren houdt het vliegtuig een patroon aan op een hoogte van 650 meter boven de eerder genoemde gebieden. Dit kan voor enig geluidsoverlast zorgen.

Aankondiging

Eneco heeft de gemeenten Den Haag, Voorburg-Leidschendam, Rijswijk, Wassenaar, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zoetermeer en de Veiligheidsregio Haaglanden, Omgevingsdienst Haaglanden en DCMR Rijnmond geïnformeerd over het uitvoeren van de inspectievlucht. Daarnaast wordt deze inspectie op 7 februari 2018 aangekondigd via advertenties in de huis-aan-huisbladen van: Delft, Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en het Westland.

Zodra duidelijk is wanneer de inspectievlucht exact gaat plaatsvinden, informeren wij u daar over via onze website: https://nieuws.enecogroep.nl, twitteraccount @EnecoNieuws en de lokale media.