Rotterdam,
22
november
2021
|
14:00
Europe/Amsterdam

Energy Hub Den Haag klaar voor nog meer duurzame warmte

Het terrein van de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein is steeds meer het knooppunt van energiebronnen in Den Haag. In deze Haagse Energy Hub van Uniper komen innovatieve duurzame oplossingen en bestaande technologieën samen. Dit energieknooppunt biedt ruimte aan allerlei nieuwe bronnen en ontwikkelingen die het Haagse warmtesysteem steeds duurzamer maken.

Deze week bereikt de Energy Hub een nieuwe mijlpaal: Uniper maakt mogelijk dat op het terrein een overdrachtstation (WOS) voor restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebouwd. Deze warmte wordt door de WarmtelinQ van Gasunie naar Den Haag getransporteerd.

Nog meer duurzame restwarmte in het warmtenet
Naast het gebruik van de restwarmte die Uniper overhoudt bij het produceren van elektriciteit, kan er over enkele jaren ook restwarmte uit de Rotterdamse haven worden toegevoegd aan het Haagse warmtenet. Met de stap die nu wordt gezet, zorgt Uniper ervoor dat de restwarmte op een betrouwbare manier wordt toegevoegd aan het warmtenet van Eneco, waarin ook al de restwarmte van Uniper zelf wordt gebruikt.

Zekerheid van een warm huis
Voor de huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco blijft een warm huis een zekerheid. De warmte afkomstig van de stadcentrale van Uniper staat daarvoor garant. Wanneer het warmteoverdrachtstation daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, hangt af van WarmtelinQ.

CO2 Neutraal
Voor Uniper en Eneco is de toevoeging van extra restwarmte een logische stap. Beide ondernemingen kondigden eerder al aan de ambitie te hebben om in 2035 CO2 neutraal te willen opereren. Met deze nieuwe ontwikkeling is daarvoor weer een goede stap vooruit gezet.