Rotterdam,
30
mei
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Eneco start proef met Google Glass

Samenvatting

Eneco start maandag met een proef waarbij twee monteurs van Eneco Installatiebedrijven worden uitgerust met een Google Glass. ICT-dienstverlener Ordina ontwikkelde de software. Door gebruik te maken van de slimme bril krijgt de monteur op de locatie van de klant informatie over zijn energieverbruik, de aanwezigheid van veel stroom verbruikende apparaten en de aanwezigheid in de buurt van projecten voor het lokaal opwekken van energie. Gewapend met deze informatie kan de monteur veel beter dan voorheen de klant adviseren over mogelijke besparingen op zijn energieverbruik en dus energierekening.

GoogleGlass

Voor monteurs biedt Google Glass een groot aantal voordelen. Niet alleen kan voortaan ter plekke en handenvrij informatie worden opgezocht om snel en vakkundig een probleem op te lossen, maar is tegelijkertijd meer informatie beschikbaar over de specifieke situatie van een klant. Zaken als jaarverbruik en de aanwezigheid in huis van apparaten die veel stroom verbruiken, kunnen aanleiding zijn voor een advies aan de klant over hoe hij kan besparen op zijn stroomrekening. Als de monteur op de Google Glass ziet dat het lang geleden is dat de meteropname is gedaan, kan hij de klant aanbieden om dit meteen even te doen aangezien hij er toch is.

Bovendien is het dan ook mogelijk om via de slimme bril inzicht te krijgen in initiatieven in de buurt voor het opwekken van duurzame stroom. De klant kan hierover geïnformeerd worden zodat hij kan besluiten om te participeren, bijvoorbeeld door lid te worden van een coöperatie of via het kopen van certificaten.

Klant centraal
Voor Eneco betekent de proef een verdere stap in het centraal stellen van de klant. De gegevens die via de Google Glass voor de monteur beschikbaar komen, geven immers gelegenheid tot een betere en snellere dienstverlening en een betere dialoog met de klant. Dat uit zich in hogere kwaliteit en een lagere onderhoudsrekening maar ook in adviezen om te besparen en te verduurzamen. Ordina ondersteunt Eneco met het behalen van haar doelstellingen, door inbreng van haar Google Glass ervaring.

Eneco start de proef komende maandag door twee monteurs in de regio Zuid-Holland gedurende drie weken uit te rusten met een Google Glass. Na afloop van de proef wordt geëvalueerd en zal beoordeeld worden of de slimme bril op grotere schaal kan worden ingezet en wat de beste vervolgontwikkelingen zijn. 

Op dit moment wordt door monteurs veelal gewerkt met PDA’s, PC's of zelfs nog met papieren bronnen. Het grootste nadeel van deze middelen is dat de monteur alleen informatie krijgt over de technische installatie. Deze proef moet aantonen dat als de monteur ook andere informatie aangereikt krijgt, hij de klant nog beter van dienst kan zijn.
Admar van Meer, directeur Eneco Installatiebedrijven