Rotterdam,
27
oktober
2021
|
16:59
Europe/Amsterdam

Eneco sluit vastgoedprojecten in Den Haag aan op duurzame energievoorziening

In Den Haag slaan ontwikkelaar Stebru en Eneco de handen ineen. Het project Frank is een Binck’* wordt aangesloten op BinckNet® en de projecten ‘Maestro en ‘Levels’ krijgen een warmte- en koudeopslag (WKO). Met deze nieuwe stap worden 1141 woningen en 9.311 m2 nieuw te realiseren commercieel vastgoed in Den Haag aangesloten op een duurzame energievoorziening.

BinckNet: een slim energienetwerk
De Binckhorst wordt in de toekomst CO2-vrij dankzij een slim netwerk voor verwarmen en koelen dat vanaf 2024 beschikbaar is. De slimheid van het BinckNet zit in het optimaal inzetten van diverse lokale bronnen, afgestemd op de vraag voor Warmte & Koude vanuit de eindgebruikers. BinckNet groeit flexibel mee in het tempo dat de woningen gebouwd worden en koppelt uiteindelijk alle energienetwerken van de gebouwen in deze stadswijk aan elkaar. De energie die nodig is in het gebied, wordt lokaal opgewekt en opgeslagen. Denk aan warmte- en koudeopslag (WKO) en warmtepompen, maar ook aan aquathermie en/of geothermie. Bestaande woningen, bedrijven en voorzieningen krijgen in de toekomst duurzame warmte uit BinckNet, zonder dat ingrijpende wijzigingen nodig zijn. Het resultaat is een duurzame, betaalbare en lokale energievoorziening die zorgt voor een comfortabel binnenklimaat: verwarming in de winter en koeling in de zomer.

Samenwerking Stebru en Eneco
Projectontwikkelaar Stebru en Eneco starten met drie nieuwbouwprojecten in Den Haag: ‘Frank is een Binck’, ‘Maestro’ en ‘Levels’. Dit is de eerste stap. De samenwerking wordt in de toekomst verder uitgebreid, zodat ook nieuwe projecten aangesloten worden op duurzame energievoorziening. Bart Snijders, Adjunct Directeur Ontwikkeling van Stebru, en Martijn van der Zande, Commercieel Directeur Warmte & Koude van Eneco, tekenden hiervoor op 27 oktober op de Provada Vastgoedbeurs in de RAI de overeenkomst.

Start 2021
De realisatie van de drie projecten start deze maand met het project ‘Frank is een Binck’ en wordt gefaseerd opgeleverd. ‘Frank is een Binck’ is naar verwachting klaar in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgen in 2025 ‘Maestro’ en ‘Levels’.

* De naam verpakt de ontstaansgeschiedenis van het project: het afgebroken en decennialang opgeslagen staalskelet van een jeugdherberg ontworpen door Frank van Klingeren op buitenplaats Ockenburgh een nieuwe bestemming te geven.