Rotterdam,
10
juli
2020
|
10:52
Europe/Amsterdam

Eneco ontvangt Milieukeur voor 5 groene energieproducten

Eneco zet zich in voor duurzame, groene energie. Met onze wind- én zonneparken kunnen we onze (groot)zakelijke klanten voorzien van 100% duurzaam opgewekte energieproducten van Nederlandse bodem. Dit resulteerde in 2011 al in de certificering met Milieukeur van SMK (Stichting Milieukeur) voor Eneco HollandseWind®. Nu is het Milieukeur ook toegekend aan Eneco HollandseZon® en onze lokale windenergieproducten: Eneco HollandseWind® uit Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Bedrijven die deze producten afnemen van Eneco kunnen rekenen op een duurzaam Nederlands energieproduct. Dat resulteert in een hogere positie op de CO2-Prestatieladder voor bedrijven en daarmee een voordeel bij deelname aan aanbestedingstrajecten.

Samen voor aantoonbaar duurzaam 
Vanuit de markt worden steeds meer eisen aan het duurzaam ondernemen gesteld. Eneco helpt organisaties bij het ‘vergroenen’ van de bedrijfsvoering, samen gaan we voor duurzaam. Het certificeren van onze energieproducten met Milieukeur past hierbij. Met het afnemen van HollandseWind of HollandseZon met Milieukeur maken onze zakelijke klanten hun duurzaamheidsinspanningen op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk én kunnen zij zich kwalificeren aan de gestelde duurzaamheidseisen voor hun bedrijf. De energie die de bedrijven ontvangen is gegarandeerd afkomstig uit Nederlandse zon- of windparken (afhankelijk van het gekozen energieproduct) en daarmee kunnen zij aantoonbaar invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Voor het behouden van Milieukeur op onze producten wordt onze organisatie jaarlijks gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij op de duurzaamheidscriteria van het certificatieschema Milieukeur groene elektriciteit van SMK.

Eneco HollandseZon® voor Museon
Het Museon in Den Haag functioneert volledig op duurzaam gewonnen zonne-energie. Sinds dit jaar maakt het museum gebruik van Eneco HollandseZon® met Milieukeur en heeft daarnaast zelf ook nog 400 zonnepanelen. Voor het Museon is het keurmerk van SMK zeker van toegevoegde waarde: “Vanuit onze visie willen wij bezoekers motiveren onze planeet met respect te behandelen en te verbeteren. Onze bezoekers, partners en sponsors mogen dan ook verwachten dat wij ons aantoonbaar inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gebruik van Eneco HollandseZon® met Milieukeur past hier volledig bij”, aldus Peter de Haan, directeur Museon.

SMK
SMK (Stichting Milieukeur) is een organisatie opgericht op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de ontwikkeling en het beheer van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. In de loop der jaren is SMK uitgegroeid tot de partner voor het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante duurzaamheidscriteria voor bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden, volledig uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie(ISO/IEC 17065).