Rotterdam,
10
juni
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco onderzoekt groene Nieuwe Kuip

Mogelijk inzet Maaswater en hergebruik restwarmte nieuwe ijsbaan

 Het nieuwe stadion van Feyenoord moet een duurzaam icoon worden. Daarom heeft de stadiondirectie aan energieconcern Eneco gevraagd de mogelijkheden in kaart te brengen. In de studie zal met name gekeken worden naar kansen die er liggen in de samenhang van de Nieuwe Kuip met de omgeving. Ook de mogelijkheden voor verduurzaming van het nieuwe stadion worden doorgelicht. Eneco presenteert over enkele maanden haar bevindingen.Eén van de interessante aspecten aan het nieuw te ontwikkelen gebied is dat vrijgekomen warmte of koude van de ene plek gebruikt kan worden op andere plaatsen binnen het Stadionpark. Zo wordt onderzocht of de warmte die vrijkomt bij de koeling van de mogelijk nieuw te bouwen ijsbaan in het stadion of elders op het terrein gebruikt kan worden. Ook Maaswater kan een functie krijgen.Rens Knegt, directeur Eneco Shared Energy Solutions: “Het bouwen van een duurzaam stadion in Rotterdam past uitstekend in onze strategie om lokaal energie op te wekken en te gebruiken: duurzaam, decentraal, samen. Met de klant, de NV Stadion Feijenoord, en gerenommeerde installatiebedrijven gaan we op zoek naar de beste manieren daarvoor. De Nieuwe Kuip, vlak aan de Maas, biedt daarvoor goede mogelijkheden. De komende maanden gaan we uitzoeken wat er precies kan".In september 2009 heeft de stadiondirectie voor het eerst haar plannen voor een nieuw stadion gepresenteerd aan de gemeente. In de raadsvergadering die hier op volgde heeft de gemeenteraad aangegeven dat het stadion én het gebied rondom de Nieuwe Kuip duurzaam opgezet moeten zijn. Rotterdam wil dat het gehele stadiongebied een zeer duurzame uitstraling gaat krijgen.

Stadiondirecteur Jan van Merwijk: “De Nieuwe Kuip wordt één van de toonaangevende stadions in Europa. Niet alleen vanwege de beoogde capaciteit, maar vooral vanwege de unieke ligging en de mogelijkheden die dit stadion biedt voor allerlei activiteiten op het gebied van muziek en family entertainment. Wij nemen met de Feyenoord familie graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die in de nadrukkelijke focus op duurzaamheid sterk tot uiting komt.”

Michael van Hulst die als programmamanager voor Eneco nauw betrokken is bij de ontwikkeling van diverse stadions en arena’s: “Uit bezoeken aan diverse stadions die de laatste jaren zijn gebouwd en verbouwd en onderzoek naar de ontwikkelingen van nieuwe stadiongebieden hebben wij al veel inzicht verkregen hoe stadions en omliggende gebieden duurzaam opgezet kunnen worden. Deze kennis en betrokkenheid zullen wij inzetten om een advies te geven voor een nieuwe groene Kuip. Rotterdam zal een duurzaam icoon aan de Maas krijgen”.