Rotterdam,
17
februari
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco maakt locatie offshore windpark in UK bekend

Eneco heeft de locatie bekendgemaakt van het geplande windpark dat zij voor de kust van de Britse regio’s Dorset en Hampshire en ten westen van het Isle of Wight gaat ontwikkelen. Het windpark zal voldoende duurzame elektriciteit gaan leveren voor 615.000 tot 820.000 huishoudens.

Toewijzing

In januari 2010 kreeg Eneco door The Crown Estate, de instelling die de Britse kroondomeinen beheert, een gebied van 279 vierkante mijl van de zeebodem toegewezen om te onderzoeken welke locatie binnen de grenzen van dit gebied het meest geschikt zou zijn voor de bouw van een windpark met een capaciteit van minimaal 900 MW. Gedurende het afgelopen jaar heeft Eneco het gebied onderzocht en vastgesteld dat een windpark met een capaciteit van 900 MW tot 1200 MW het best gebouwd kan worden in het noordelijke deel van het gebied over een oppervlakte van 76 vierkante mijl. Het groen gemarkeerde gebied op de onderstaande kaart geeft de bepaalde locatie van het windpark aan.

Locatie

Het punt van het windpark dat zich het dichtst bij de kust zal bevinden, ligt op een afstand van 13,2 kilometer van de stad Swanage. De rest van de noordgrens van het gebied ligt op een afstand van 16,4 kilometer van de kust van Bournemouth en 13,5 kilometer van het meest westelijke punt en de zuidwestkust van het Isle of Wight.

Hoe is de keuze tot stand gekomen

De keuze voor de locatie van het windpark is genomen op basis van de resultaten van het zogenoemde Zone Appraisal and Planning (ZAP) proces dat Eneco heeft doorlopen in overeenstemming met de richtlijnen van The Crown Estate. Dit nieuwe, niet wettelijk verplichte strategisch planningsproces is bedoeld om de ontwikkelaars een totaalbeeld van hun zone te verschaffen. De beslissing is tevens gebaseerd op de reacties van belanghebbenden tijdens vergaderingen die gedurende het jaar zijn gehouden en openbare informatiedagen die in november 2010 plaatvonden. Daarnaast maakte de evaluatie van de resultaten van technische en milieustudies onderdeel uit van het beslissingsproces. Nu de locatie van het windpark is bepaald, zal Eneco met betrekking tot het project als geheel een formeel overlegproces starten zoals vastgelegd in de Britse Planning Act van 2008. Daaropvolgend zal onder meer overleg gevoerd worden met betrekking tot de infrastructuur op land, die nodig is om het windpark aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnetwerk en zal een milieu-effectrapportage (MER) worden opgesteld.Chris Sherrington, directeur van dit Eneco project: “Na uitvoerige evaluatie van de kernaspecten van het project in relatie tot de bredere belangen van externe partijen, hebben we de meest geschikte locatie voor het windpark bepaald. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkelfase van het project bereikt en is het nu mogelijk om vooruit te kijken naar de bredere invloed die het project kan hebben in de vorm van onder meer een positief economische effect voor de directe omgeving.”Alastair Dutton, hoofd van Round 3 van The Crown Estate: "We zijn verheugd over de aankondiging die Eneco vandaag heeft gedaan. Het is een positieve stap in de ontwikkeling van het windpark en een essentieel onderdeel van hun inzet om contact te leggen met lokale belanghebbende partijen."