Rotterdam,
11
januari
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Eneco kan zonnepanelen plaatsen op bedrijfspanden vanUni-Invest

Eneco en Uni-Invest willen samen bedrijfspanden verduurzamen

Uni-Invest, eigenaar en verhuurder van 240 bedrijfspanden in Nederland, gaat de daken van haar bedrijfspanden beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Daartoe is een intentieverklaring getekend tussen Uni-Invest en Eneco. Uniek is dat Eneco – bij toekenning van SDE*-subsidie voor plaatsing van de zonnepanelen door de overheid - zelf gaat investeren in de zonnepanelen op de hiervoor geschikte daken. Op deze wijze willen beide bedrijven bijdragen aan het verduurzamen van bedrijfsgebouwen in Nederland.

Marktleider

Als marktleider in Nederland op het gebied van zonnestroomsystemen wil Eneco inspelen op de vraag van haar klanten. “Steeds meer bedrijven in Nederland zien mogelijkheden om zonne-energie te gaan benutten voor hun gebouwen. In Nederland is voldoende dakoppervlak aanwezig om het potentieel aan zonne-energie te benutten. Maar Nederland loopt op dit moment internationaal achter, terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel vraag is naar zonnepanelen”, aldus Peter Paul Weeda, Business Manager Solar van Eneco.

Jack Bakker, CEO van Uni-Invest: ”Uni-Invest richt zich concreet op een tweede leven van de bestaande vastgoedvoorraad. Langduriger exploitatie van goed gerenoveerde gebouwen leidt tot echte duurzaamheid. Reductie van CO2 uitstoot, door gebruik te maken van zonne-energie, maakt daar deel van uit.”

SDE-subsidie

Om te kunnen investeren, is de toekenning van de SDE*-subsidie nodig voor de door Eneco aangedragen projecten. Naar verwachting zal de subsidie in de loop van 2010 weer opengesteld worden door de overheid. Bij toekenning van subsidie investeert Eneco in de zonnestroomsystemen en wordt de komende 15 jaar de opgewekte zonnestroom geleverd aan Uni-Invest. Voor meer informatie zie  www.eneco.nl/zonnestroom.

* SDE=Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie