Rotterdam,
30
maart
2015
|
10:00
Europe/Amsterdam

Eneco helpt oerbos op Papua Nieuw Guinea in stand te houden.

Samenvatting

Met het sluiten van een overeenkomst met het Australische bedrijf Rainforest Project Management gaat Eneco Energy Trade investeren in het in stand houden van een bosgebied van 633.000 hectares (4,5 maal de provincie Utrecht) om de CO2 opslag in stand te houden in oerbos op Papua Nieuw Guinea. Omdat hiermee het kappen van het oerbos wordt voorkomen, kan dit bos (the April Salumei Sustainable Forest Management Project) blijven bijdragen aan de opname van CO2, zoals het al eeuwen doet. Eneco verkrijgt uit dit project onder toezicht van de Verified Carbon Standard (VCS) uitgegeven REDD+ credits (VER’s), die het gebruikt om de milieubelasting door haar bedrijfsvoering te compenseren en voor gebruik bij klanten of projecten.

Het land is in eigendom van 163 lokale gemeenschappen, die door het REDD+ project gesteund worden bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Dit helpt voorkomen dat dit tropisch oerbos, dat een belangrijk koolstof reservoir (carbon sink) is, verloren gaat. Bescherming van deze ecosystemen is van vitaal belang in de strijd tegen klimaatverandering.

Strenge duurzaamheidsprincipes

Eneco past bij dit project strenge duurzaamheidsprincipes toe (Eneco Code of Conduct REDD+) die tot stand zijn gekomen met hulp van het WWF en International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Deze zijn aangepast aan de nieuwste inzichten die de VN de afgelopen jaren met dit systeem heeft opgedaan. Dit betekent dat de rechten van inheemse gemeenschappen erkend worden en op een transparante manier opbrengsten van de verkoop van REDD+ credits doorvloeien naar deze gemeenschappen via een project fonds. Dit leidt ertoe dat met instandhouding van het bos de levensstandaard van lokale gemeenschappen structureel worden verbeterd.

REDD staat voor Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation en is een mechanisme dat al sinds 2005 onderdeel is van de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties (UNFCCC), en heeft als doel het beperken van de klimaatverandering door het verminderen van de netto uitstoot van broeikasgassen door het beschermen van bossen in ontwikkelingslanden.