Rotterdam,
24
februari
2022
|
15:05
Europe/Amsterdam

Certificering van hernieuwbare elektriciteit op uurbasis een stap dichterbij

Eneco heeft in samenwerking met FlexiDAO, Microsoft en CertiQ twee succesvolle pilots afgerond om de haalbaarheid van een uurlijks certificeringsprogramma voor elektriciteit aan te tonen. De pilots bestonden uit het uitgeven en weer inwisselen van zogenaamde (uurlijkse) Granular Certificates (GC's) door de partijen. Het huidige certificeringssysteem met Garanties van Oorsprong (GvO’s) werkt naar behoren, maar biedt niet de mogelijkheid om tijdsgebonden te certificeren. Met GvO’s is het niet mogelijk om te bepalen dat duurzame, CO2-vrije elektriciteit wordt geproduceerd op het moment dat een gebruiker er behoefte aan heeft. Met het testen van een transparanter certificeringssysteem dat beter past bij het toekomstige elektriciteitsnet draagt dit project bij aan het verwezenlijken van 100% CO2-vrije elektriciteit. De partijen kijken uit naar de verdere ontwikkeling en toepassing van GC's om het hogere doel van 24-uur-per-dag CO2-vrije energie dichterbij te brengen.

Eerste pilots
Gedurende 6 maanden hebben Microsoft (gebruiker), Eneco, (leverancier & gebruiker), CertiQ (geeft GvOs uit) en FlexiDAO (leverancier van softwareoplossingen) in twee proefprojecten met succes op technisch en reguleringsniveau de haalbaarheid aangetoond van het uitgeven, overdragen en claimen van (uurlijkse) Granular Certificates (GC's) naast het bestaande systeem voor GvO's. Deze projecten vormen een eerste echte implementatie in Europa en zijn in lijn met de nieuwe EnergyTag standaard die vanaf april 2022 van toepassing gaat zijn. Bij de pilots waren onder meer het Prinses Amalia windmolenpark van Eneco, een van de Microsoft datacenters in Nederland en Eneco’s warmtenet in Ypenburg betrokken.

Er is een groeiende vraag naar CO2-vrije energie op elk moment van de dag. Sinds 2001 bestaat er in Nederland een op GvO's gebaseerd programma voor het certificeren van de productie van duurzame elektriciteit. Het programma meet deze productie echter op maandbasis en geeft GvO's af die één jaar geldig zijn. Zakelijke energieverbruikers mogen GvO's gebruiken om hun stroomverbruik in elke periode van dat jaar af te dekken en in hun jaarverslag te stellen dat zij "100% duurzaam" zijn, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat er ook elektriciteit wordt verbruikt in perioden waarin de wind niet waait of de zon niet schijnt. Door de extra transparantie die wordt geboden door certificering van elektriciteit op uurbasis krijgen bedrijven de mogelijkheid scherpere keuzes te maken welke elektriciteit zij willen gebruiken en ze kunnen hun behaalde duurzaamheidsambities nog explicieter maken.

Alle GC's die op het platform van FlexiDAO zijn gecreëerd tijdens de pilots, werden gekoppeld aan de officiële GvO's die door CertiQ voor de onderliggende activa zijn uitgegeven, wat heeft geresulteerd in een verschil van 0% tussen de twee certificeringslagen. Daarmee heeft de pilot laten zien dat de softwareoplossing en GC-methode van FlexiDAO complexe uurlijkse energiemarktgegevens nauwkeurig registreert en compatibel is met officiële GvO's. De GC's werden vervolgens overgedragen en gematcht met het uurlijkse verbruiksprofiel van de gebruiker en ten slotte namens de gebruiker ingewisseld. Het hele proces werd uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van EnergyTag en met het regelgevingskader voor GvO's (waaronder Europese en Nederlandse nationale wetgeving en normen).

Kijk hier voor meer gegevens over de tweede pilot met Microsoft.

Wat zijn de vervolgstappen?
FlexiDAO is van plan de actieve samenwerking met AIB (Association of Issuing Bodies), EnergyTag en de uitgevende instanties voort te zetten om een erkend GC-platform te worden - een door een externe partij geëxploiteerde softwaredienst die toegang heeft tot het onderliggende EAC (Energy Attribute Certificate) register om diensten te verlenen zoals het mogelijk maken van een systeem van GC's. Hierdoor zullen meer marktdeelnemers gemakkelijk GC's kunnen verkrijgen, op een manier waarvan CertiQ, Eneco en Microsoft tijdens dit project het succes hebben aangetoond.

Eneco streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Op het gebied van elektriciteit betekent dit dat 100% van de elektriciteit die Eneco aan al haar klanten levert CO2-vrij zal zijn. Eneco blijft meewerken aan de ontwikkeling van een transparanter certificeringssysteem. Met behulp van GC's kan Eneco particuliere en zakelijke klanten in de toekomst meer inzicht geven in de uren dat zij groene stroom gebruiken en wanneer het nodig is om andere opties te gebruiken, zoals elektriciteit uit een accu bijvoorbeeld.

CertiQ ziet de GC’s als een verdere verbetering van de bestaande GvO-regeling in Europa, en zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan.