Rotterdam,
31
mei
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Bedrijven stellen veel daken beschikbaar voor zonnepanelen Eneco

Totale oppervlakte: ruim 600 voetbalvelden

Op de dag (31 mei) dat de aanvragen voor SDE-subsidie op zonnepanelen in behandeling worden genomen, maakt Eneco de eerste resultaten bekend van de actie 'Eneco zoekt grote daken'. Het blijkt dat de animo onder het bedrijfsleven zeer groot is. ANWB, RET en Uni-Invest zijn slechts een greep uit de groep van tientallen bedrijven die hun daken beschikbaar willen stellen voor het opwekken van zonne-energie met panelen van Eneco.

De daken van deze ondernemers zijn groot genoeg om voldoende zonnestroomsystemen te realiseren om 150 MegaWatt aan panelen te plaatsen. Als dat gerealiseerd wordt, kan de Europese achterstand van Nederland op het gebied van zonne-energie weer wat ingelopen worden. Opgeteld beslaan de daken waar Eneco panelen op wil gaan aanbrengen een oppervlakte van meer dan 600 voetbalvelden. Hiermee kan de elektriciteit van meer dan 36.000 huishoudens worden opgewekt.

Samen met partners wil Eneco Nederland verder verduurzamen en zoveel mogelijk zonne-energie systemen realiseren. Om alle daken vol te leggen met zonnepanelen is Eneco echter afhankelijk van de door de overheid beschikbaar gestelde SDE-subsidie. Vanaf de start van deze actie was het Eneco duidelijk dat slechts een klein percentage van alle daken dit jaar ook daadwerkelijk in aanmerking zal komen voor SDE.

De reden om de actie toch op te zetten is om aan te tonen dat er veel animo is vanuit het bedrijfsleven om actief te verduurzamen. “Steeds meer bedrijven in Nederland zien mogelijkheden om zonne-energie te gaan benutten voor hun gebouwen. In Nederland is voldoende dakoppervlak aanwezig om het potentieel aan zonne-energie te benutten. Maar Nederland loopt op dit moment internationaal achter, terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel vraag is naar zonnepanelen”, aldus Peter Paul Weeda, Directeur Eneco Solar Nederland.

Om een rendabele investering in zonnestroom mogelijk te maken is toekenning van SDE noodzakelijk. Deze subsidieregeling wordt vandaag weer opengesteld door de overheid. Over ongeveer 3 maanden zal AgentschapNL duidelijk maken welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. Bij toekenning van subsidie investeert Eneco in de zonnestroomsystemen en wordt de komende 15 jaar de opgewekte zonnestroom geleverd aan de bedrijven.