Rotterdam,
03
oktober
2014
|
11:54
Europe/Amsterdam

Actuele inzichten leiden tot boek over gelijkspanning

Samenvatting

Gelijkspanning. Tot voor kort een haast vergeten term in de energietechniek. De afgelopen twee jaar neemt de aandacht voor deze vorm van energieopwekking- en transport , ook wel ‘DC’, echter een behoorlijke vlucht. Enerzijds dankzij technische ontwikkelingen, anderzijds door nieuwe inzichten in de kansen van gelijkspanning. Zo is gelijkspanning efficiënter dan de nu gangbare wisselspanning, omdat er minder stappen tussen energieopwekking en energieverbruik nodig zijn. Ook zijn er minder grondstoffen nodig voor een gelijkspanningsnet, simpelweg omdat er dunnere kabels gebruikt kunnen worden.

Eneco-dochters Joulz en CityTec initieerden begin dit jaar een congres over DC en zijn betrokken bij meerdere pilotprojecten, onder meer in de woningbouw en openbare verlichting. De groeiende vraag naar meer informatie leidt nu tot de publicatie van een boek over de actuele stand van zaken rond DC.

Groeiend draagvlak
In het boek ‘Groot gelijk – De toekomst van gelijkspanning in Nederland’ schetst wetenschapsjournalist Jos Wassink een actueel en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen, kansen en het groeiende draagvlak. En brengt ook de uiteenlopende meningen vanuit onder meer de politiek, wetenschap en energiebranche in kaart. Zo bevat de uitgave interviews met kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), Marjan Minnesma (Urgenda) en experts van onder meer Philips, Alliander, DNV GL en TU Delft.

Energietransitie
Eneco Groep, met dochterbedrijf Joulz voorop, gelooft sterk in de kansen die gelijkspanning kan brengen in de overgang naar een meer duurzame energievoorziening. “Gelijkspanning is kansrijker dan ooit. We zullen er allemaal meer mee te maken krijgen. Daarom verdient de inhoud van dit boek een groot en aandachtig lezerspubliek”, aldus Eneco Groep CEO Jeroen de Haas in zijn voorwoord.

Download
De publicatie, die mogelijk is gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Direct Current BV en Joulz, is gratis verkrijgbaar via de website van de stichting Gelijkspanning.

 
Ik denk dat gelijkspanning opnieuw een punt van discussie gaat worden en wel in de context van hernieuwbare energie.
Stientje van Veldhoven (D66)
Door kennis te delen zien anderen ook dat gelijkspanning niet zo ingewikkeld is.
Marjan Minnesma (Urgenda)