Rotterdam,
20
juni
2023
|
12:54
Europe/Amsterdam

50ste Zowiezon zonnedak op SWS de Stroming

Op dinsdag 20 juni namen de leerlingen van SWS de Stroming in Middelburg hun zonnepanelen feestelijk in gebruik. Het zonnedak van SWS De Stroming is het 50ste zonnedak dat met behulp van Zowiezon is geplaatst. In totaal zijn inclusief SWS de Stroming drie scholen van Stichting Archipel Scholen voorzien van een zonnedak via Zowiezon. In de versierde school volgden twee bovenbouwklassen een energieles van Eneco. Tijdens het feest was er een zonnedans door de kleuters. De bovenbouwleerlingen gingen  in gesprek met Henk Zielstra (Voorzitter College van Bestuur Stichting Archipel Scholen), Brigitte Vos (Eneco) en Niels van der Sandt (directeur Stichting Schooldakrevolutie) over zonnepanelen en duurzame energie.

Stichting Archipel Scholen wil zo veel mogelijk van haar schoolgebouwen voorzien van zonnepanelen om haar scholen te verduurzamen. Dit voorjaar zijn drie basisscholen van deze stichting met begeleiding van Zowiezon voorzien van in totaal 240 zonnepanelen. Naast De Stroming gaat het ook om Het Talent en De Sprong. Hiermee wordt vrijwel het hele eigen elektriciteitsverbruik van alle scholen van de stichting afgedekt.

De missie van Eneco is duurzame energie van iedereen. Stichting Schooldakrevolutie biedt al jaren kosteloos en onafhankelijk advies en begeleiding aan schoolbesturen in Nederland. In Zowiezon werken Eneco en Schooldakrevolutie sinds maart 2021 samen om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ontzorgen bij het verduurzamen. Met SWS De Stroming is de realisatie van het 50ste zonnedak met behulp van Zowiezon bereikt. In totaal staat nu voor 100 scholen kosteloze projectrealisatie gepland. Voor elke van deze scholen is bovendien begeleiding bij communicatie en educatie beschikbaar, zodat er zonne-energie op én in de school is. Een energie expert van Eneco verzorgt op de school twee gastlessen over duurzame energie. SWS de Stroming ontving net als de andere scholen de Zowiezon Toolbox; een pakket waarin speciaal ontwikkeld lesmateriaal zit over duurzame energie. De scholen van Stichting Archipel Scholen zijn inmiddels ook terug te vinden op de schooldakkaart, de website waar Schooldakrevolutie weergeeft welke scholen in Nederland over zonnepanelen beschikken.