Rotterdam,
23
juli
2013
|
10:00
Europe/Amsterdam

Zonne-energie opwekken zonder eigen dak eenvoudig met eigen coöperatie

Samenvatting

Eneco en de Wijk Energie Coöperatie maken vandaag bekend een samenwerking aan te zijn gegaan om bewonersinitiatieven te helpen om snel een zonnepanelencoöperatie op te zetten. Bewoners leggen samen geld bij elkaar en financieren daarmee een grote zonnepanelen-installatie op een centrale locatie in de buurt, bijvoorbeeld een school of een loods. Hierdoor kunnen mensen die in een huurhuis of appartement wonen toch investeren in zonnepanelen en bijdragen aan een beter milieu.

Logo Wijk Energie Coöperatie

In de Sociaal Economische Raad (SER) wordt momenteel gesproken tussen overheid en bedrijfsleven over manieren om deze duurzame manier van opwekken van energie verder te stimuleren. Gedacht wordt aan een korting op de energiebelasting die leden betalen over deze zonne-energie. Het zou de terugverdientijd van de panelen aanzienlijk kunnen verkorten.

Vijf miljoen Nederlandse huishoudens wonen óf in een huurwoning óf in een appartement óf hebben geen dak op het zuiden. Voor hen, en voor de mensen die geen zonnepanelen op hun éigen dak willen, is het met dit concept toch mogelijk mee te doen en financieel te profiteren van de zon.

De coöperatie is eigenaar van de panelen, die op een groot geschikt dak in de buurt komen te liggen, en krijgt de opbrengst van de stroom. Na aftrek van kosten wordt de opbrengst aan de leden uitgekeerd. Ze krijgen hiermee een eerlijk en aantrekkelijk rendement op hun investering.

Eneco installeert de panelen en verrekent de opgewekte stroom; de Wijk Energie Coöperatie  ondersteunt de bewoners bij het oprichten en inrichten van hun eigen lokale energiecoöperatie. Statuten, overeenkomsten en voorlichtingsmateriaal zijn al uitgewerkt en een ervaren adviseur begeleidt de groep. Eneco staat garant voor de gemaakte ondersteuningskosten.

De samenwerking met Eneco helpt ons om gericht initiatiefnemers en locaties te benaderen. Om een project van de grond te krijgen moet een bewoner of groepje wijkbewoners wel tijd investeren, maar hoeven er geen kosten te zijn. Dit haalt een belangrijke drempel weg.
Alfred Griffioen, conceptontwikkelaar van de Wijk Energie Coöperatie (en eerder de succesvolle Ondernemerscoöperatie)
Eneco richt zich volledig op duurzame energie en heeft als missie ‘duurzame energie voor iedereen’. In de visie van Eneco zal energie opwekking steeds meer decentraal plaatsvinden. De rol van Eneco verandert daarmee van traditionele energie leverancier naar regisseur. Met deze samenwerking bundelen we de betrouwbaarheid en duurzaamheid van Eneco met de lokale kennis en kunde van Wijk Energie Coöperatie voor het opstarten van lokale coöperaties gericht op collectief opwekken van zonnestroom.
Hans Valk, directeur consumentenmarkt Eneco