Rotterdam ,
05
augustus
2013
|
14:08
Europe/Amsterdam

Grote belangstelling voor participaties in windmolenpark

Inschrijving loopt tot 13 september

Er is grote belangstelling voor financiële participatie in het nieuwe windmolenpark van coöperatie UWind en Eneco in Houten. Twee weken geleden startte de inschrijving voor het kopen van windobligaties in het park en inmiddels is het aantal aanvragen hoger dan het aantal beschikbare obligaties. De toekenning van de obligaties vindt plaats na 13 september, de sluitingsdatum voor de inschrijvingen. Belangstellenden kunnen daarom nog steeds inschrijven om in aanmerking te komen voor deze windobligaties. Eneco verwacht dat het aantal inschrijvingen nog zal oplopen, gezien de grote belangstelling voor de participaties in het windpark tot nu toe.

Meer rente voor omwonenden
Iedereen kan financieel participeren in het windpark Houten door het kopen van één of meer obligaties van 500 euro per stuk. De inschrijving op de in totaal 5.000 beschikbare obligaties startte 15 juli jongstleden. De obligaties hebben een looptijd van 6 jaar en zijn beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is bedoeld voor bewoners van Houten als direct omwonenden van het windpark, en leden van de lokale windcoöperatie UWind. Ze ontvangen een jaarrendement van 4,5, 5,0 of 5,5 procent, afhankelijk van de daadwerkelijke productie van het windpark (die afhankelijk is van het jaarlijks windaanbod). De tweede obligatievariant is bedoeld voor de rest van Nederland en krijgt een vast rendement van 4 procent. Voor de eerste variant zijn 2.800 obligaties beschikbaar, voor de tweede variant 2.200 stuks. Voor de tweede variant hebben bestaande en nieuwe klanten van Eneco voorrang. Tot nu toe komt ruim de helft van de inschrijvingen op de obligaties uit Houten en de directe omgeving. Inschrijven kan nog tot 13 september via www.windparkhouten.nl

Het windpark
Windpark Houten bestaat uit 3 windmolens, elk met een vermogen van 2 MegaWatt. Samen zullen ze jaarlijks ruim 16,4 miljoen kWh elektriciteit leveren. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 4.700 huishoudens. De molens zijn vanaf 1 oktober aanstaande operationeel.

Windpark Houten is ontwikkeld in samenwerking met UWind. De coöperatieve vereniging
UWind u.a. is in 1989 opgericht. De vereniging heeft als doel het gebruik van duurzame energiebronnen in de provincie Utrecht te stimuleren en in het bijzonder windenergie. De vereniging onderzoekt al vanaf het begin mogelijkheden om schone energie te produceren voor haar leden. De coöperatie werkt sinds 1996 samen met Eneco om het windpark in Houten te realiseren.

De inschrijfprocedure loopt tot en met 13 september. Er is een prospectus beschikbaar http://projecten.eneco.nl/~/media/pro-nl/windpark-houten/pdf/eneco_prospectus.ashx, welke men goed dient door te nemen voor men overgaat tot inschrijving.