Amsterdam,
12
mei
2015
|
15:00
Europe/Amsterdam

WindLab in Amsterdam

‘Experience’ voor basisschoolleerlingen over windenergie

Samenvatting

Vandaag is vlakbij een windmolen in het westelijk havengebied van Amsterdam het WindLab van Eneco geopend. Het is de tweede locatie van dit interactieve windlaboratorium. Eerder stond het bij een windmolenpark in Etten-Leur. Daar hebben in anderhalf jaar tijd bijna 4.000 leerlingen uit 160 groepen 7 en 8 uit heel Nederland een programma gevolgd over windenergie. Onderdeel van het lesprogramma is ook een bezoekje aan een echte windmolen.

Op een inspirerende manier kunnen leerlingen van groep 7, 8 en brugklassers in het WindLab kennis maken met windmolens en windenergie. Het lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met partijen die de kennis van Eneco vertaald hebben naar interactief lesmateriaal voor 10 tot 12 jarigen. Het sluit aan op een aantal belangrijke door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geformuleerde leerdoelen. De lessen worden gegeven door eigen medewerkers en oud- medewerkers. Zij zijn opgeleid tot professioneel WindGids.

Veel belangstelling
Door de grote belangstelling bij scholen om een bezoek te brengen aan het WindLab heeft Eneco de openingstijden verdubbeld van twee naar vier dagen per week. Ook is er inmiddels een digitaal lesprogramma over duurzame energie en windenergie en een spreekbeurt-pakket beschikbaar. Het programma bestaat uit drie delen en begint in de klas met een voorbereidende les over duurzame energie gevolgd door een bezoek aan het WindLab waar de leerlingen onder andere een windmolen ontwerpen, windproeven uitvoeren en een kijkje nemen in een echte windmolen. Het WindLab is te vinden aan de Accraweg vlakbij Ruigoord in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De lessen zijn gratis te volgen. Via windlab.eneco.nl kunnen scholen zich aanmelden. 

Investeren in verduurzaming en educatie
Nederland wil het energieverbruik fors verduurzamen en daar zijn onder andere veel windmolens voor nodig. Eneco is koploper in die verduurzaming en zet zich op alle fronten hiervoor in. Windenergie is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor de eindige fossiele brandstoffen, want windenergie is elektriciteit die zonder CO2-uitstoot opgewekt wordt. Schone energiebronnen zoals wind stellen de samenleving in staat om ons en volgende generaties te verzekeren van energie die niet vervuilt en niet opraakt. Eneco vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken bij hun eigen duurzame toekomst. Door te investeren in kennisoverdracht en bewustwording bij de volgende generaties willen wij de duurzame energietransitie versnellen.

Havenbedrijf Amsterdam
De komst van het WindLab naar Amsterdam is onderdeel van een strategische samenwerking die Eneco en Havenbedrijf Amsterdam vandaag zijn aangegaan.