Rotterdam,
31
juli
2014
|
10:39
Europe/Amsterdam

Hoeveelheid windenergie Eneco neemt toe tot 1615 MW

Verdubbeling sinds 2010

Eneco Groep heeft, nadat het onlangs twee grote energieafnamecontracten tekende, de beschikking over 1615MW aan duurzame windenergie. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Het beschikbare windvermogen van Eneco is daarmee sinds 2010 verdubbeld.

Eneco gebruikt de windstroom om aan de groeiende vraag bij consumenten en bedrijven naar stroom uit windmolens te kunnen voldoen. Een derde deel van deze stroom komt uit windmolens van Eneco zelf;  de rest is langjarig gecontracteerd bij andere eigenaren van windparken.

Eneco investeert flink in de bouw van nieuwe windparken (afgelopen halfjaar zo’n 100 miljoen euro). Daarnaast worden langjarige afnamecontracten gesloten met andere eigenaren van windparken. Onlangs werd een contract getekend met Windpark Westermeerwind dat wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder en zal bestaan uit 48 windmolens (144 MW). Iets eerder kwam een soortgelijk contract tot stand met NOP Agrowind (195 MW). Door deze forse groei in beschikbare windstroom kan Eneco ook grote leveringen van deze duurzame elektriciteit garanderen aan klanten, zoals de Nederlandse spoorbedrijven, waarvoor in mei de contracten zijn getekend.

Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl