Utrecht,
18
juni
2014
|
11:15
Europe/Amsterdam

Ecofys ontwikkelde methode om CO2 voetafdruk van evenementen te bepalen

Verduurzamen van evenementen: impact Eneco Tour in beeld

Samenvatting

Ecofys heeft een methode ontwikkeld om de CO2 uitstoot van evenementen in kaart te brengen. Daarmee kunnen organisatoren maatregelen nemen om hun evenementen te verduurzamen. Vastgelegd wordt hoeveel CO2 elke dag van het evenement vrij komt door energiegebruik ter plekke, het reizen van de bezoekers, organisatie en deelnemers, voor het hotelgebruik, de catering, materialen en afval. De organisatie van een evenement kan zo bepalen wat de belangrijkste emissiebronnen zijn en hoe de milieubelasting kan worden verlaagd. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere evenementen.

Eneco, opdrachtgever voor de ontwikkeling van de methode, werkt al enkele jaren aan het verlagen van de CO2 voetafdruk bij de Eneco Tour, de belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd in de lage landen. Met de door Ecofys ontwikkelde methode kan nu nog beter vastgesteld worden wat de voetafdruk veroorzaakt en waar besparingen mogelijk zijn. De Eneco Tour geldt in de wielerwereld als voorbeeld voor het zo duurzaam mogelijk organiseren van meerdaagse wegwedstrijden. De aanpak van de voetafdruk bij de Eneco Tour wordt door de internationale wielerorganisatie UCI nu ook aan organisatoren van andere wielerwedstrijden aanbevolen. Daarbij is de inventarisatiemethode van Ecofys om de CO2 voetafdruk in kaart te brengen een goed hulpmiddel.

De CO2 voetafdruk van de Eneco Tour van 2013 kwam uit op een CO2 uitstoot van iets onder de 90 ton per dag. Voor dit achtdaagse wieler evenement komt de totale uitstoot neer op 720 ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van 160 Nederlandse huishoudens op basis van hun jaarlijkse gas- en stroomverbruik. Eneco compenseerde dit met de aankoop van CO2 rechten uit een bosbehoudproject in Afrika.

Caspar Noach, die bij Ecofys de methode ontwikkelde, ziet grote kansen voor verduurzaming van evenementen: ‘Populaire evenementen, zeker in de sport, bereiken een grote doelgroep en bieden daarmee een uitstekende kans om mensen op een positieve manier bij het thema duurzaamheid te betrekken. De methodiek helpt organisatoren de footprint van hun event inzichtelijk te maken, zowel voor henzelf als voor hun bezoekers. En vervolgens kan gezamenlijk gewerkt worden aan het verminderen van de CO2 voetafdruk.

’Enrico Damo, sponsormanager van Eneco, gebruikt de methode bij de Eneco Tour: ’De organisatoren van de Eneco Tour zorgen op ons verzoek dat dit evenement met zo weinig mogelijk CO2 uitstoot georganiseerd wordt. Dat gebeurt al vele jaren en met resultaat! Door bewust te kiezen voor korte verplaatsingen, gebruik van groene elektriciteit en groene hotels is de milieubelasting fors teruggedrongen. Tevens blijkt dat wielerevenementen door hun unieke structuur sowieso goed scoren ten opzichte van andere evenementen op het gebied van uitstoot. Wielrennen komt immers naar de mensen toe, in plaats van andersom. Dat hebben we met de methode van Ecofys nu duidelijk in kaart gebracht. Daarmee is de aanpak een voorbeeld binnen de UCI voor andere meerdaagse koersen.’