Rotterdam,
28
juni
2022
|
20:45
Europe/Amsterdam

UPDATE Eneco en Russische gaslevering

(Updated 21 juli)

Op 4 maart jl. gaf Eneco een eerste reactie op de situatie in Oekraïne en haar relaties met Russische gasleveranciers. Zoals aangekondigd zijn onze kortlopende contracten met Gazprom Marketing & Trading in Londen eind maart afgelopen. Daarnaast is er veel gebeurd, waarover wij onder andere door (potentiële) klanten en journalisten worden bevraagd. Hierbij geven wij een update.

 Ontwikkelingen

 • De Duitse overheid heeft op 4 april jl. de besturing van Gazprom Germania, inclusief haar dochterbedrijf Wingas, overgenomen  (‘trusteeship’). Het bedrijf blijft voorlopig in Russische handen, maar de zeggenschap ligt bij de Duitse overheid.
 • Daarop zijn  Gazprom Germania en haar dochters op de sanctielijst gezet door de Russische overheid. Dit betekent onder andere dat Russische bedrijven niet meer kunnen handelen met, en leveren aan, o.a. Gazprom Germania en Wingas. 
 • Wij hebben bevestigd gekregen dat Wingas geen gas van Gazprom betrekt.
 • Op 14 juni jl. kondigde de Duitse overheid aan Gazprom Germania ook na 30 september te besturen en daarbij ook een lening te verstrekken teneinde de liquiditeit te versterken. Dit is door Wingas verwelkomd (Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner! - Wingas GmbH) en dat lijkt een aanzienlijke verbetering van de financiële positie en continuïteit van Wingas als leverancier.
 • Zie ook: 20220614_PM_Bundesreg sichert Treuhandverwaltung_en (bundesnetzagentur.de)
 • Gazprom Germania heeft ook een nieuwe naam: SEFE Securing Energy for Europe GmbH.
 • De wederzijdse contractuele verplichtingen tussen Wingas en Eneco blijven van kracht.
 • De Europese Unie heeft inmiddels diverse sanctiepakketten opgelegd aan Rusland, het meest recente is het vijfde sanctiepakket.

Precisering

 • Op 4 maart hebben wij melding gemaakt van het aandeel van het Wingas contract (10-15%) als onderdeel van onze directe (gas)contracten.
 • Eneco levert gas aan klanten en handelt in gas op de markt.  Ons handelsvolume is de totale hoeveelheid gas die wordt in- en verkocht  via de markt, en via contracten zoals Eneco met Wingas en andere leveranciers heeft afgesloten.
 • Het percentage gas afkomstig van  Wingas in het ingekochte handelsvolume ligt momenteel onder de 5%.
 • Deze precisiering geeft antwoord op de recente vragen uit de markt in het kader van het vijfde EU-sanctiepakket.