Rotterdam,
02
april
2020
|
19:34
Europe/Amsterdam

Uitstel van betaling energiebelastingen voor bepaalde zakelijke klanten

Het ministerie van Financiën heeft vandaag besloten dat de betaling van de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) voor een bepaalde groep ondernemingen opgeschort mag worden voor de leveringsmaanden april, mei en juni. Het betreft ondernemingen die maandelijks een factuur ontvangen op basis van werkelijk verbruik. Voor de, veelal kleine, zakelijke verbruikers die net als huishoudens maandelijks voorschotten betalen en één keer per jaar een jaarnota ontvangen geldt deze regeling niet.

Eneco wil haar haar klanten in deze moeilijke tijd helpen om op korte termijn meer financiële ruimte te krijgen. Daarom heeft Eneco ook actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze regeling. Eneco zal het innen van deze energiebelastingen voor de betreffende ondernemingen uitstellen.

Het besluit tot opschorting is nog vers en om er uitvoering aan te geven moet er nog veel geregeld worden. De klanten op wie deze regeling van toepassing is ontvangen volgende week meer gedetailleerde informatie over de manier waarop Eneco vorm zal geven aan de opschorting. We vragen onze klanten die informatie nog even af te wachten en tot die tijd geen contact op te nemen met onze klantenservice.

Zie voor meer informatie zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst