Rotterdam,
22
december
2022
|
17:30
Europe/Amsterdam

Test temperatuurverlaging biedt ruimte voor verdere verduurzaming warmtenet

Uit een test van samenwerkingsverband EnergieRijk Den Haag (ERDH) en Eneco blijkt dat het mogelijk is om gebouwen aangesloten op het huidige warmtenet in Den Haag te verwarmen met een lagere temperatuur. De testresultaten zijn vastgelegd in de Handreiking Test Temperatuurverlaging en bieden een handvat om de temperatuur van het warmtenet permanent verder omlaag te brengen en zo ruimte maken voor nieuwe duurzamere bronnen in Den Haag, met een lagere temperatuur.

Warmtenetten zijn een belangrijke pijler voor de energietransitie. Om warmtenetten verder van het gas af te halen moeten ze worden aangesloten op nieuwe, duurzamere bronnen. Denk hierbij aan aquathermie, geothermie, restwarmte uit datacenters en industriële processen en warmtepompsystemen met warmte- en koudeopslag (WKO). Deze kennen allen verschillende temperatuurniveaus, terwijl het bestaande warmtenet in Den Haag nu op hoge temperatuur warmte draait. Een belangrijke voorwaarde is dat op het warmtenet aangesloten gebouwen ook geschikt zijn voor een lagere temperatuur. Er is door ERDH en Eneco een aanpak ontwikkelt waarmee kan worden onderzocht of een gebouw geschikt is voor een lagere aanvoertemperatuur. Een belangrijke voorwaarde is onder andere dat het mogelijk is om het gebouw eventueel te verduurzamen en zo geschikt te maken.

Met een gebouwgerichte aanpak werkt programma EnergieRijk Den Haag (ERDH), een consortium van het Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met Eneco aan energiebesparing en het optimaal gebruiken van lokale mogelijkheden voor het warmtenet in Den Haag. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het koppelen van warmte- en koude bronnen in slimme collectieve netwerken in het centrumgebied. Het doel is om warmtenetten samen te laten werken met WKO systemen in zogenaamde ‘smart grids’ en hierdoor kan een slimmere, duurzame en efficiënte verwarming van panden plaatsvinden. In de winter van 2022 hebben ERDH en Eneco een eerste test temperatuurverlaging uitgevoerd bij het Stadhuis van de Gemeente Den Haag. De informatie en inzichten uit deze test hebben geleid tot een standaard aanpak die beschreven staat in de bovengenoemde handreiking en de resultaten van de test schaalbaar maken. De bedoeling is dan ook om komende winters bij meer gebouwen te testen met een lagere aanvoertemperatuur uit het warmtenet.