31
mei
2013
|
19:50
Europe/Amsterdam

Statement Eneco Luchterduinen Fonds

Eneco schrapt passage uit convenant Eneco Luchterduinen Fonds 

Eneco en de gemeenten Noordwijk, Zandvoort en Katwijk hebben ondanks tegenstellingen constructief overleg gevoerd over de komst van het offshore windpark Eneco Luchterduinen, waarbij onder meer de aspecten zicht, kabeltracé, toerisme en bewonersparticipatie aan de orde zijn geweest. Het resultaat van dit overleg is de gezamenlijke wens om de betrokkenheid van de inwoners en de positieve bijdrage van het project Eneco Luchterduinen aan de omgeving concreet vorm te geven, o.a. in de vorm van een fonds voor lokale initiatieven. 

Het project stort jaarlijks een substantieel bedrag om door inwoners aangedragen projecten op het gebied van kustbeleving, duurzame energie en energiebesparing te realiseren. Naast het fonds zal het project ook een aantal elektrische auto’s ter beschikking stellen en een kustbelevingsstudie laten uitvoeren. 

Nu we op een constructieve wijze samenwerken past het ons inziens niet dat bestuurders of ambtenaren zich vanuit hun functie negatief uiten over het windpark. Wij hebben dit verwoord in het convenant. Uit de discussies in de gemeenteraden en recente publiciteit realiseren we ons dat dit de schijn van afkoop oproept. We hebben dan ook vandaag aan de wethouders voorgesteld om deze passage te schrappen.