Rotterdam,
22
maart
2022
|
10:02
Europe/Amsterdam

Solide resultaten Eneco in ongekende omstandigheden

·       Het jaar 2021 was ongekend in de energiewereld, vooral door de prijsstijgingen en de schommelingen op de gas- en elektriciteitsmarkten aan het eind van het jaar. Daarbij had 2021  een koud voorjaar, een warm najaar en waaide het minder. In deze moeilijke marktomstandigheden presenteert Eneco solide resultaten, mede dankzij een aantal eenmalige baten.

·       Eneco presenteerde in 2021 ook het One Planet Plan, dat erop is gericht Eneco en haar klanten in 2035 klimaatneutraal te laten zijn. Door de lagere gasverkopen werd 0,7 Mton minder CO2 uitgestoten, terwijl ons eigen opgestelde duurzame vermogen groeide naar 1.926 MW (2020: 1.726 MW).

·       Het totaal aantal klantcontracten groeide van 5,558 miljoen naar 5,617 miljoen.

·       Aan consumenten en zakelijk klanten werd minder verdiend dan in 2020. Door de hogere en meer volatiele inkoopprijzen daalde de winstgevendheid van dit deel van resultaten ten opzichte van 2020 met 7%.

·       De omzet steeg met 26% tot €5.211 miljoen (2020: €4.148 miljoen). De stijging betreft elektriciteit en gas en werd vooral veroorzaakt door de prijsstijgingen. Andere positieve invloeden waren de overname van klanten in Duitsland (E.On Heizstrom in 2020, telde nu het hele jaar mee) en Nederland (Essent midzakelijk en Welkom Energie).

·       De EBITDA steeg met 18% naar €572 miljoen (2020: €484 miljoen) en de EBIT naar €222 miljoen (2020: €163 miljoen) een stijging van 36%.

·       De winst na belastingen eindigde dit jaar op €209 miljoen, een verbetering met 77% ten opzichte van vorig jaar (2020: €118 miljoen).

·       Het resultaat van Eneco is dit jaar eenmalig positief beïnvloed door de verkoop van minderheidsaandelen in de bedrijven Thermondo, Greenflux, Next Kraftwerke en Ecco Nova. Het ging hierbij in totaal om €49 miljoen.

·       Eneco heeft in 2021 opnieuw veel geïnvesteerd; er is in totaal €532 miljoen uitgegeven aan nieuwe bedrijfsmiddelen, zoals windparken en zonneparken, en aan overnames, zoals de Duitse energiedienstverlener Nordgröön.

Reactie CEO

As Tempelman, CEO van Eneco, zegt:

‘Allereerst wil ik zeggen dat wij met onze gedachten bij de verschrikkelijke situatie in Oekraïne zijn. Het is een grote humanitaire crisis. Ik hoop dat er snel een staakt-het-vuren komt, als opmaat naar een spoedig einde van de gevechten.

De situatie in Oekraïne speelde ook al in 2021 een rol, in de vorm van grote marktvolatiliteit. Samen met andere externe omstandigheden, zoals een koud voorjaar, een warm najaar en weinig wind maakte dit van 2021 een bijzonder jaar. Voor ons was het ook speciaal omdat wij ons ambitieuze One Planet Plan introduceerden, gericht op klimaatneutraliteit voor ons en onze klanten in 2035.

Door de hoge energieprijzen kregen onze klanten te maken met hogere energierekeningen en ook de energie-armoede nam sterk toe. Dat is een grote zorg. Echter, als gevolg van de hogere en meer volatiele inkoopprijzen is door Eneco in 2021 juist minder verdiend aan consumenten en zakelijke klanten.

Ik ben er trots op dat wij ondanks deze externe factoren solide resultaten kunnen presenteren. We liggen op koers met onze strategische doelen en laten wederom zien dat zorg voor het klimaat en een leidende rol in de energietransitie niet ten koste gaat van gezonde bedrijfsresultaten’.

One Planet

Eneco’s One Planet Plan werd in juni 2021 gepresenteerd. Het maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie en heeft vooral als doel om de Eneco organisatie en het energieverbruik van haar klanten (scope 1, 2, en 3) klimaatneutraal te laten zijn in 2035. Dit is 15 jaar eerder dan Eneco voorheen als doelstelling had. Eneco wil dit doel bereiken door middel van drie acties: versnellen van duurzame warmte, radicale elektrificatie, en de uitfasering van aardgas bij de productie en levering van energie.

Naast de reductie van de CO2  uitstoot in 2021 met 0,7 Mton  (2021: 13,2 Mton CO2, tegen 13,9 Mton CO2 in 2020) werd op alle drie deze vlakken resultaat geboekt.

Op het vlak van warmte is afgelopen jaar hard doorgewerkt aan de projecten in de wijk Groenoord in Schiedam, Bospolder-Tussendijken in Rotterdam en Bincknet in Den Haag. Daarnaast werd een aantal mooie nieuwe opdrachten in de wacht gesleept, zoals in het WAD-kwartier in Amsterdam.

De belangrijkste resultaten op het vlak van elektrificatie en uitfasering van gas waren de groei van ons eigen opgestelde duurzame vermogen naar 1.926 MW (2020: 1.726 MW). Daarnaast hielpen wij in Nederland klanten zoals Heineken, Coca-Cola, Diergaarde Blijdorp en McDonald’s te verduurzamen, in België onder andere Brouwerij Vanhonsebrouck en in Duitsland werden flinke stappen gezet bij het verduurzamen van de MKB-markt. De samenwerking met Ford op het gebied van e-mobility werd uitgebreid naar zowel Duitsland als België. Voor de aanleg van een aquathermie-project samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Utrecht werd het investeringsbesluit genomen.

Financieel

De omzet steeg met 26% tot €5.211 miljoen (2020: €4.148 miljoen). De stijging werd vooral veroorzaakt door de stijgende prijzen van elektriciteit en gas. De omzet voor warmte is vrijwel gelijk gebleven. Daarnaast zorgde de overname van klanten in Duitsland (E.On Heizstrom uit 2020, dat nu het hele jaar meetelde) en in Nederland (Essent midzakelijk en Welkom Energie) voor een omzetstijging.

De totale bruto marge steeg met 12% tot €1.224 miljoen (2020: €1.094 miljoen). Hierbij hebben zich gedurende het jaar grote fluctuaties voorgedaan, bij diverse onderdelen van het bedrijf. Positief was dat COVID-19 niet langer drukte op de resultaten, terwijl er nieuwe windparken in productie werden genomen zoals het windpark op land bij Delfzijl en windparken op zee zoals Borssele en Seamade (België. De marges op de handelsactiviteiten van Eneco, die productie, aanbod en vraag op elkaar afstemmen, vielen hoger uit dan vorig jaar.

Het resultaat van Eneco in geassocieerde deelnemingen en joint ventures is dit jaar eenmalig positief beïnvloed door de verkoop van een aantal minderheidsaandelen in Thermondo, Greenflux, Next Kraftwerke en Ecco Nova. In totaal ging het om €49 miljoen.

Wij verdienden minder aan onze klanten. De winstgevendheid van dit deel van resultaten ten opzichte van 2020 daalde met 7%. Wanneer we de negatieve effecten van de elektriciteitsleveringen binnen onze handelsvloer zouden meerekenen, is de negatieve impact 11%.

De weersomstandigheden in combinatie met de ongekend hoge marktprijzen hadden diverse effecten die deels tegen elkaar inwerkten:

·       De gemiddelde windkracht was dit jaar veel lager dan gemiddeld, waardoor Eneco met de eigen windmolens minder stroom kon produceren.

·       Hierdoor moest er tegen hoge prijzen extra ingekocht worden op de korte termijnmarkt.

·       De wel geproduceerde elektriciteit kon verkocht worden tegen hoge prijzen, maar hierdoor werd ook minder subsidie ontvangen.

·       Het was in 2021 kouder dan vorig jaar, met name in de eerste helft van het jaar. Hierdoor werd meer gas en warmte verkocht aan onze klanten.

De totale bedrijfskosten stegen met €71 miljoen (8%) tot €1.002 miljoen. Er werd veel geïnvesteerd in de digitalisering van het bedrijf. Deze transformatie van het bedrijf zorgt ervoor dat in de toekomst klanten beter kunnen worden bediend en er kosten-efficiënter kan worden gewerkt. Naast automatisering waren de belangrijkste posten de stijging van het gemiddelde totaal aantal medewerkers (2.865 fte in 2021, versus 2.819 in 2020) en kosten voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals nieuwe zon- en windparken.

Eneco voert al jaren een sociaal beleid op het gebied van incasso en schuldenproblematiek. Zo kregen wij onlangs het Keurmerk Warm Incasseren uitgereikt van de organisatie Warm Rotterdam.  Eneco blijft geld opzij zetten voor tegenvallers, ook in verband met klanten met betalingsmoeilijkheden.

Strategie

Eind 2020 presenteerde Eneco de vernieuwde strategie. Hoofddoelen voor 2025 (ten opzichte van 2019) zijn de groei van het aantal klantcontracten met 1 miljoen, een verdubbeling van de duurzame productie in eigen handen en een stijging van de Return on Capital Employed  (ROCE) naar 5%.  

Naast de groei van het eigen opgesteld duurzaam vermogen (1.926 MW; 2020: 1.726 MW), groeide de klantportefeuille dit jaar van 5,558 miljoen naar 5,617 miljoen. Dat kwam vooral door de overnames in Duitsland en Nederland. De ROCE groeide van 3,5% naar 4,7%, met name door de groei van het resultaat.

Investeringen

Eneco heeft in 2021 opnieuw veel geïnvesteerd, er is in totaal €532 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe bedrijfsmiddelen en overnames. De belangrijkste overname was van Mitsubishi Corporation, dit betrof een aandeel van 25%  in windpark Norther voor de kust van België. Eneco heeft nu een 50% aandeel in dit windpark. In windparken is in totaal €223 miljoen geïnvesteerd, waarbij de grootste projecten in Nederland Maasvlakte II, Hollandse Kust Noord en Delfzijl Oosterhoorn waren. In België is gebouwd aan onder andere de parken Cobelfret Zeebrugge en Fauvillers. De zonneparken in Nederland en België zijn voor €18 miljoen uitgebreid. Aan de uitbreiding en vervanging van de warmtenetwerken en de (vergroening van de) warmteproductiefaciliteiten is in totaal €84 miljoen uitgegeven.

Voor jaarverslag en meer informatie zie: Verslagen (eneco.nl)