Rotterdam,
18
oktober
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Ruime meerderheid Nederlanders wil een duurzaam regeerakkoord

Blijkt uit nieuw onderzoek Eneco

Het merendeel van de Nederlanders wil dat een nieuw Kabinet van VVD en PvdA maatregelen opneemt in het regeerakkoord om duurzame energie fors te stimuleren. Eén derde wil zelfs dat Diederik Samsom er vanwege zijn duurzame achtergrond een breekpunt van maakt als dit niet gebeurt. Dit alles blijkt uit nieuw onderzoek van Eneco.
De helft van de Nederlanders (53%) vindt dat VVD en PvdA in het regeerakkoord met maatregelen moeten komen om duurzame energie te stimuleren. Met name PvdA ondervraagden (63%) hechten veel waarde aan het opnemen van duurzame maatregelen in het Regeerakkoord. Onder VVD stemmers is dit percentage 38%. Een kwart (24%) van alle ondervraagden ziet daarentegen niets in ‘groene’ maatregelen (37% VVD, 33% PVV, 21% PvdA, 14% D66, 10% SP).

Driekwart (75%) van alle Nederlanders vindt bovendien dat het nieuwe Kabinet de mogelijkheden voor burgers moet vergroten om zelf duurzame energie op te wekken. Eenzelfde percentage (75%) vindt dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ toegepast zou moeten worden. Op beide punten lijken de aanhangers van VVD (70% en 76%) en PvdA (80% en 80%) elkaar te vinden.

Eén derde (32%) van alle ondervraagden vindt dat onderhandelaar Diederik Samson er vanwege zijn ‘groene’ achtergrond een breekpunt van moet maken als er onvoldoende aandacht in het nieuwe Regeerakkoord komt voor duurzame energie. Een kleine een derde (30%) van de ondervraagde PvdA kiezers is deze mening ook toegedaan.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos Synovate ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 2 en 4 oktober jongstleden 1.193 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, regio en politieke voorkeur, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Barometer waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws