ROTTERDAM,
04
februari
2016
|
09:08
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op motie Vos-Van Tongeren

Eneco is blij met de aangenomen motie Vos-Van Tongeren die het Kabinet verzoekt om nu geen vier miljard subsidie in kolencentrales te verbranden door bij- en meestook in kolencentrales te faciliteren. Bij- en meestook levert geen bijdrage op aan de Nederlandse economie of aan de energietransitie. Het is een verstandig besluit van de Tweede Kamer om eerst na te gaan wat het uitfaseringsplan van alle kolencentrales in Nederland gaat betekenen.

De motie Vos-Van Tongeren is niet in strijd met het Energieakkoord omdat er ook volgend jaar nog voldoende tijd is om met biomassa of op een alternatieve manier de 14% duurzame doelstelling te halen. Bovendien is in het Energieakkoord afgesproken dat in 2016 plaats is voor een officiële evaluatie. Deze motie past hierbij.