Rotterdam,
29
september
2017
|
14:10
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op artikel ‘Groen en Grijs: Eneco is het allebei’ (FD, 28 september 2017)

Gisteren, 28 september 2017, verscheen in Het Financieele Dagblad een artikel over Eneco met de titel ‘Groen en Grijs: Eneco is het allebei’.

Het artikel bevat een aantal onjuistheden. 

1.‘Het duo De Haas en Dubbeld stuurde een brief naar aandeelhouders’.

Klopt niet. De brief, die in bezit was van de journalist, is alleen ondertekend door CEO Jeroen de Haas.

2. ‘De nettoschuld van Eneco was aan het einde van het eerste half jaar 1,5 miljard Euro’.

Om op € 1,5 miljard te komen zijn waarschijnlijk alle verplichtingen meegenomen in de berekening van de journalist, niet alleen de rentedragende verplichtingen, zoals de gebruikelijke manier van berekenen is.

Als alleen de rentedragende verplichtingen worden meegenomen resulteert een netto schuld van 153 mln. Dus 10 maal lager.

3. EBITDA

Ook het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) wordt onjuist weergegeven. Op zich is de berekening over het eerste halfjaar van 2017 juist (EBIT 135 + afschrijvingen 128 = EBITDA 263 miljoen). Maar dat mag niet simpelweg worden vermenigvuldigd met twee om op het cijfer voor het hele jaar uit te komen. Eneco haalt het grootste deel van de winst uit het eerste half jaar vanwege koude (meer gasverkopen) en meer wind (opwekking stroom). De netto-schuld / EBITDA ratio was over 2016 overigens 72 / 356 = 0,2.

4. ‘Het salaris van CEO Jeroen de Haas is in 2016 met 20% gestegen. Dat is ver boven de balkenendenorm’.

De Balkenende-norm is niet van toepassing op Eneco Groep NV.

De journalist laat hierbij diverse zaken buiten beschouwing, waarover Eneco Groep middels openbare bronnen heeft gerapporteerd. In het jaarverslag 2016 van Eneco Holding N.V. staat in voetnoot 6 met betrekking tot de heer De Haas: ‘de beloning is aangepast in verband met bijzonder verlof gedurende 2015’.

De zogenaamde stijging van de kosten in 2016 ten opzichte van 2015, betreft dus geen ‘salarisverhoging’, maar de terugkeer naar het voorgaande niveau. Op basis van eerdere jaarverslagen had de journalist kunnen zien dat er sinds 2014 sprake is geweest van een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, waarbij de totale beloning in 2016 gelijk is aan die van 2014.

5. ‘Eneco zelf is eigenlijk tegen verkoop door de bestaande aandeelhouders’

Dat klopt niet. Eneco heeft de afgelopen maanden diverse malen op schrift en in interviews gezegd niet tegen verkoop te zijn. Nota bene ook in een interview met de betreffende journalist zelf, in het FD van 29 juni. Eneco respecteert de keuze van sommige aandeelhouders die willen afbouwen. Het gaat ons om het behoud van de duurzame strategie en continuïteit en waardecreatie door de onderneming.

6. Overig

Los van deze feitelijke onjuistheden betreurt Eneco Groep dat de journalist enkele keren gebruik heeft gemaakt van niet-openbare bronnen, en een oud artikel in NRC Handelsblad waarvoor die krant op de vingers is getikt door de Raad voor Journalistiek (https://www.rvdj.nl/2011/45).