Rotterdam,
03
oktober
2014
|
13:33
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco op advies Advocaat Generaal

De Advocaat Generaal adviseert de Hoge Raad dat de splitsingszaak over moet. Dit betekent dat als de Hoge Raad dit advies overneemt de zaak nog jaren kan duren.

De splitsingswet is een politieke maatregel uit 2006. De energiemarkt en ook het toekomstige energielandschap zijn inmiddels drastisch veranderd. Tegen die achtergrond en de kans dat de juridische onduidelijkheid nog jaren kan duren, doet Eneco een beroep op de politiek om nut en noodzaak van eigendomssplitsing opnieuw tegen het licht te houden.

In 2008 heeft Nederland als enige EU-land eigendomssplitsing ingevoerd, terwijl het geen onderdeel is van Europese richtlijnen. Hierdoor moeten Nederlandse energiebedrijven, in binnen- en buitenland, concurreren met buitenlandse bedrijven die wel elektriciteit- en gasnetten mogen bezitten in de holding.

Gedwongen splitsing van Eneco heeft ingrijpende consequenties:

  • Schrappen van € 1 miljard aan geplande investeringen in windparken, aanleg van warmteleidingen of biomassa-installaties over drie jaar;
  • Verlagen van de bedrijfskosten met € 110 tot € 150 miljoen per jaar;
  • Deze maatregelen leiden vervolgens tot een onvermijdelijk verlies van 800 tot 1.000 arbeidsplaatsen bij Eneco, als direct gevolg van de splitsing.

Een gevolg van splitsing is ook dat de kans op halen van de doelen van het energieakkoord kleiner wordt omdat Eneco als één van de grootste investeerders in duurzame energie dan niet meer kan bijdragen.

Juist in een tijd van geopolitieke spanningen en de noodzaak van energievoorzieningszekerheid is er behoefte aan krachtige Nederlandse energiebedrijven die beschikken over opwekcapaciteit (windparken, gascentrales, biomassacentrales) en een handelsvloer. Eneco en Delta zijn de enige twee energiebedrijven in Nederlandse handen die hierover beschikken. Gedwongen splitsing kan leiden tot de uitverkoop van deze laatste twee geïntegreerde bedrijven die de hele energieketen bedienen.