Rotterdam,
18
juli
2018
|
12:59
Europe/Amsterdam

Reactie Eneco Groep op besluit Ondernemingskamer

Eneco Groep heeft kennis genomen van de uitspraak van de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten en voorzieningen te treffen. De onderneming zal aan het onderzoek haar medewerking verlenen en zal afwachten wie de Ondernemingskamer als tijdelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen aanwijst.

Tegelijkertijd richt de ondernemingsleiding zich op de toekomst van Eneco. Behoud van het koploperschap in de energietransitie en een succesvolle privatisering staan daarbij centraal. Met een schone lei en hernieuwd vertrouwen zal de Raad van Bestuur daarin samenwerken met de COR. De afgelopen tijd zijn er diverse constructieve gesprekken met elkaar gevoerd en die worden voortgezet. Er is over en weer inmiddels veel meer begrip voor elkaar en op die weg wil de Raad van Bestuur verder.