ROTTERDAM,
18
december
2015
|
17:45
Europe/Amsterdam

Ranglijst elektriciteitsproducenten op basis van CO2-uitstoot in Nederland

E.on en RWE/Essent waren in 2014 de elektriciteitsproducenten met de hoogste CO2-uitstoot per geproduceerde kilowattuur (kWh) stroom in Nederland. De schoonste bedrijven waren Delta en Eneco. Dit blijkt uit een ranglijst van elektriciteitsproducenten die vandaag is gepubliceerd. De ranglijst is opgesteld door onderzoeksbureau Ecofys in opdracht van Eneco.

Deze ranglijst brengt de verschillen in CO2-emissies tussen alle grote elektriciteitsproducenten in kaart. Ecofys heeft zich voor de CO2-emissies van de bedrijven gebaseerd op de cijfers zoals gerapporteerd en geverifieerd door de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) in het kader van de uitstoot van bedrijven onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Ecofys is een zelfstandige deelneming van Eneco Groep.

De gemiddelde CO2-intensiteit ofwel de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh van de in Nederland, door de zeven grote elektriciteitsproducenten, geproduceerde stroom bedroeg in 2014 ruim 530 gram CO2/kWh. Dit is relatief hoog door een fors aandeel kolenstroom.

CO2-intensiteit per KWh moet richting nul voor bereiken 2o doelstelling van Parijs

Tegen 2050 dient de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh elektriciteit in Europa gedaald te zijn tot dichtbij nul, hooguit 10 gram CO2/kWh volgens de EU-scenario’s om binnen de tweegraden doelstelling van Parijs te blijven. Daarvoor zijn dus nog zeer aanzienlijke reducties nodig. Op dit ogenblik is de trend in Nederland juist stijgend. De drie nieuwe kolencentrales zijn in 2015 volledig operationeel geworden. Naar verwachting zal daarom de absolute CO2-uitstoot en CO2-intensiteit van E.on, RWE/Essent en Engie (GDF/Suez) in 2015 in Nederland toenemen. De CO2-emissies van het Zeeuwse Delta zullen verder dalen omdat het bedrijf haar enige kolencentrale deze maand heeft gesloten.

Over de studie

De totale CO2-uitstoot in Nederland in 2014 is volgens de laatste raming in de Nationale Energieverkenning van ECN gelijk aan 158 megaton. Hiervan wordt circa 30% veroorzaakt door de productie van elektriciteit. Deze sector is daarmee van groot belang bij de aanpak van klimaatverandering. Tegen deze achtergrond heeft Eneco aan advies en onderzoeksbureau Ecofys gevraagd om te onderzoeken welke bedrijven in Nederland verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie in Nederland in 2014. De volgende twee onderzoeksvragen zijn gesteld:

1.Wat is de CO2-uitstoot per geproduceerde kWh per elektriciteitsbedrijf in Nederland in 2014?

2.Wat is de absolute CO2-uitstoot van de elektriciteitsproducenten in Nederland in 2014?

Afbeeldingen

Onderstaande ranglijst toont aan dat de CO2-emissie intensiteit per bedrijf sterk uiteen loopt door grote verschillen in de brandstofmix, van ca. 150 gram CO2/kWh voor Eneco (gas + wind, zon, biomassa) tot circa 750 gram CO2/kWh voor E.on (groot aandeel kolen).

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de absolute CO2-uitstoot weer van de zeven grootste elektriciteitsbedrijven van Nederland in 2014.