ROTTERDAM/ZWOLLE,
08
december
2016
|
15:00
Europe/Amsterdam

Prodeon brengt grootste deel windactiviteiten onder bij Eneco

Samenvatting

Prodeon brengt nagenoeg al haar windactiviteiten onder bij Eneco. Dit zijn beide bedrijven vandaag overeengekomen. Dankzij de overeenkomst neemt Eneco 13 windprojecten - circa 160 MW - in verschillende ontwikkelstadia over. De projecten bevinden zich in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Limburg en Zuid-Holland.

Het in Zwolle gevestigde Prodeon heeft ruim 12,5 jaar ervaring in het ontwikkelen en beheren van duurzame energieprojecten waaronder windenergieprojecten op land.

Bert van der Sluis, mede-eigenaar en directeur van Prodeon: ‘De ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie vraagt om specifieke kennis op het gebied van onder andere het organiseren van lokale betrokkenheid, introductie van participatieproducten en lokale leveringsmodellen. Dat vraagt steeds vaker om oplossingen die aanvullende eisen stellen aan initiatiefnemers, zoals samenwerken met lokale (energie)coöperaties en andere initiatiefnemers in een gebied, financiële deelname van omwonenden in een project mogelijk maken, leveren van stroom aan burgers en bedrijven in de regio en het inzetten van financiële middelen uit het windproject voor andere duurzame ontwikkelingen in de regio. Mede vanwege deze maatschappelijke ontwikkelingen en toegenomen eisen, heeft Prodeon besloten haar windprojecten op land onder te brengen bij Eneco die de benodigde competenties aan boord heeft om nu en in de toekomst windprojecten te realiseren.’

Gedeelde toekomstvisie
Katja Langen, Directeur Business Development bij Eneco: ‘Eneco en Prodeon delen een toekomstvisie, waarin duurzame energie leidend is. Dat Prodeon haar vertrouwen uitspreekt in de manier waarop Eneco windprojecten op land realiseert, waarbij aandacht voor de omgeving van een windpark een belangrijk uitgangspunt is, is voor ons een groot compliment. De activiteiten van Prodeon passen uitstekend in ons duurzame portfolio en wij zetten deze dan ook graag voort.’

Prodeon blijft betrokken bij duurzame energieprojecten onder andere op het gebied van stortgas. Bert van der Sluis, mede-eigenaar en directeur van Prodeon, maakt per 1 januari 2017 de overstap naar Eneco, waar hij als senior projectontwikkelaar betrokken blijft bij de ontwikkeling van windenergie. Mede-eigenaar Arjun van Merkerk neemt de taken van hem over voor de niet aan Eneco verkochte activiteiten.

 

Vragen over dit persbericht?
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: