Rotterdam,
23
januari
2013
|
20:00
Europe/Amsterdam

Potentie decentrale opwek duurzame energie in kaart gebracht

Samenvatting

Decentraal opgewekte duurzame energie kan substantieel bijdragen aan de 2020 doelstelling van Nederland voor duurzame energie. Dit heeft de e-Risk groep geconstateerd in een onderzoek voor Eneco. In dat onderzoek wordt aan de hand van een literatuurstudie nagegaan hoeveel energie kan worden opgewekt door decentrale kleinschalige projecten.

Daarbij is met name gekeken naar de technische mogelijkheden. Als Nederland doorgaat in het huidige tempo, zou 9% van de elektriciteit uit duurzame lokale bronnen opgewekt kunnen worden. Bij een betere benutting van de mogelijkheden zou dit zelfs 19% kunnen zijn. De Nederlandse doelstelling voor 2020 is dat ongeveer 35% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

Uit het onderzoek komt naar voren dat alle decentrale duurzame energie oplossingen nog substantieel kunnen groeien. Voor een aantal lijkt ook de economische haalbaarheid hoog. Hoewel de terugverdientijden aanzienlijk kunnen zijn, zijn zowel warmtepompen, WKO installaties en zon PV rendabel zonder subsidies. De verwachtingen van de bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid voor 2020 moeten waarschijnlijk naar boven bijgesteld worden.

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn

Laatste nieuws