Lopik,
02
juni
2017
|
13:20
Europe/Amsterdam

Open dag windpark Lopik

Samenvatting

Op bedrijventerrein De Copen heerst volop bedrijvigheid. Op 17 juni openen de bedrijven van dit bedrijventerrein hun deuren om de bezoekers te laten beleven wat er allemaal gebeurt. Voor Eneco, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de gemeente Lopik aanleiding om een van de windmolens op die dag open te stellen en bezoekers te vertellen welke mogelijkheden er zijn om anders met energie om te gaan. Iedereen is die dag tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Binnen de energievoorziening zijn er grote veranderingen in Nederland. Ons land zit midden in de overgang van traditionele energievoorziening naar duurzame energie. Graag vertellen we de bezoekers meer over de mogelijkheden die er zijn om anders om te gaan met energie. De volgende organisaties zijn aanwezig:

  • De gemeente Lopik vindt het belangrijk om de overstap naar duurzame energie te stimuleren, zodat een bijdrage geleverd wordt aan het afgesloten Energieakkoord. Zo is onlangs besloten zonnepanelen aan te brengen op het gemeentehuis en de gemeentewerf/brandweerkazerne.
  • NMU en Milieu Utrecht staat voor een mooie en duurzame provincie en levert graag haar bijdrage aan de transitie naar schone energie, met respect voor de omgeving (mensen, landschap, natuur). De NMU kan en wil een burgercoöperatie helpen oprichten en ondersteunen.
  • Onder leiding van Eneco kan een kijkje worden genomen in een van de windmolens. Daarnaast kunnen de bezoekers terecht voor vragen over het opwekken van duurzame energie, zowel voor bedrijven als huishoudens.
  • Provincie Utrecht; zij wil de omslag naar schone energie stimuleren en heeft daarbij als doel dat op het grondgebied van de provincie niet meer energie wordt verbruikt dan wordt opgewekt. Dat kan door duurzamere opwekking en door energiebesparing.
  • AlliantiePlus: ‘de bewoner aan de knoppen; renoveren voor iedereen’. Tot niveau van energieneutraal.
  • We Drive Solar: Eindeloze mobiliteit met de kracht van de zon; 100% elektrische auto delen met de buurt, dat kán! (www.wedrivesolar.nl).
  • In2ecobuildings: Nul-Op-De-Meter (NOM) of Beter, energieneutrale & andere duurzame oplossingen voor je woning. Advies om je woning te laten (ver)bouwen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Zonder in te leveren op comfort. Voor uitvoering werkt In2ecobuildings samen met Center4Energy.
Boilerplate

Over Eneco Groep
Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl