Rotterdam,
26
september
2013
|
09:00
Europe/Amsterdam

Obligatie-uitgifte windpark Houten ruim overtekend

Veel belangstelling omwonenden

Samenvatting

De belangstelling om financieel te participeren in het nieuwe windmolenpark in Houten van coöperatie UWind en energiebedrijf Eneco is groot. In totaal hebben 701 mensen ingeschreven met belangstelling voor in totaal 7.978 obligaties. Onder hen 232 Houtenaren en 66 leden van UWind. Aangezien er niet meer dan 5.000 obligaties beschikbaar zijn, is bij de verdeling een verdeelsleutel toegepast. Belangstellenden hebben afgelopen weekend per brief vernomen hoeveel obligaties ze krijgen.


Eneco ziet in de succesvolle uitgifte bewijs voor haar strategie om bij de ontwikkeling van windmolenparken verbinding te zoeken met omwonenden. Ook bij toekomstige windparken op land en op zee zal Eneco onderzoeken of participatie met obligaties mogelijk is of andere vormen van betrokkenheid met de omgeving passend zijn.

Twee varianten
De obligaties van 500 euro per stuk hebben een looptijd van 6 jaar en zijn er in twee varianten. De eerste variant is bedoeld voor bewoners van Houten als direct omwonenden van het windpark, en leden van UWind. Ze hoeven geen klant van Eneco te zijn en ontvangen een jaarrendement van 4,5, 5,0 of 5,5 procent, afhankelijk van de daadwerkelijke productie van het windpark (die afhankelijk is van het jaarlijks windaanbod).

De tweede obligatievariant is bedoeld voor de rest van Nederland en krijgt een vast rendement van 4 procent. Klanten van Eneco krijgen hierbij voorrang. De inschrijving op de obligaties startte 15 juli en sloot vrijdag 13 september.

Omwonenden windpark en leden UWind
Voor de eerste variant waren 2.800 obligaties beschikbaar, terwijl er is ingeschreven voor 3584 obligaties; een overtekening van ruim 700 stuks dus. Om zoveel mogelijk mensen van de obligaties te kunnen laten profiteren, is een verdeelsleutel toegepast die ertoe leidt dat iedereen uit deze groep obligaties krijgt toegewezen met een maximum van 30 stuks. Geïnteresseerden konden voor maximaal 100 obligaties per persoon inschrijven. Dit leidt tot het eindresultaat dat van de 2.800 beschikbare obligaties er 2.124 zijn toegekend aan 232 Houtenaren en 676 aan 66 leden van UWind.

Rest van Nederland
Voor de tweede variant waren 2.200 obligaties beschikbaar. Ook hier was sprake van een overtekening, van 546 stuks. De verdeling hier is geworden dat de 232 Eneco klanten die ingeschreven hebben, tot een maximum van 43 obligaties toegekend hebben gekregen. Door de grote belangstelling van Eneco-klanten resteerden er voor de 171 niet-Eneco-klanten geen obligaties meer. Deze groep had ingeschreven voor 1.648 obligaties.

Het windpark
Windpark Houten bestaat uit 3 windmolens, elk met een vermogen van 2 MegaWatt. Samen zullen ze jaarlijks ruim 16,4 miljoen kWh elektriciteit leveren. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 4.700 huishoudens. De molens zijn vanaf 1 oktober aanstaande operationeel. De feestelijk inbedrijf stelling is op vrijdag 4 oktober.

Windpark Houten is ontwikkeld in samenwerking met de coöperatieve vereniging UWind. De vereniging, die in 1989 is opgericht, heeft als doel het gebruik van duurzame energiebronnen in de provincie Utrecht te stimuleren en in het bijzonder windenergie. De vereniging onderzoekt al vanaf het begin mogelijkheden om schone energie te produceren voor haar leden. De coöperatie werkt sinds 1996 samen met Eneco om het windpark in Houten te realiseren.