Nijmegen,
03
juli
2013
|
11:55
Europe/Amsterdam

Resultaten onderzoek naar Nieuwe Business Modellen gepresenteerd

'Niet alles van waarde is weerloos', is de ondertitel van het boekje met resultaten van het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Hoogleraar Duurzaam Ondernemen (RU) Jan Jonker presenteerde op 27 en 28 juni de uitkomsten van het internationale onderzoek waaraan ruim driehonderd ondernemingen hebben deelgenomen. En zowel in de inspirerende presentatie van Jan Jonker, als tijdens de workshops van ondernemers die Nieuwe Business in de praktijk brengen, werd duidelijk dat een nieuwe blik op waarde essentieel is voor een nieuwe, duurzame manier van leven en ondernemen. Het boekje met uitkomsten van het NBM onderzoek is te bestellen via de website http://www.nieuwebusinessmodellen.info/nl/nieuwe-business-modellen/

Meervoudige waardecreatie
Duurzaam ondernemen vormt in het huidige tijdperk een steeds belangrijkere uitdaging voor organisaties. Om dit te ondersteunen zijn Nieuwe Business Modellen (NBM’s) nodig. In deze modellen staat het concept van meervoudige en collectieve waardecreatie centraal – in tegenstelling tot traditionele modellen die vaak een enkelvoudig waardecreatieperspectief hanteren. Dit betekent dat transacties tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) genereren.

Vervolg
De uitkomsten van het onderzoek naar Nieuwe Business Modellen zijn veelbelovend. Deze laten zien dat het mogelijk is een nieuw business model te bouwen. In de periode najaar 2013 - voorjaar 2014 wil Jan Jonker  daarom een vervolgtraject starten vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Ambitie van dit traject is een operationele en praktische uitwerking van een nieuw model.

Partners
Het onderzoek in 2013, diverse bijeenkomsten en het symposium op 28 juni 2013, waar de resultaten van het onderzoek bekend zijn gemaakt, zijn georganiseerd door de Radboud Universiteit Nijmegen en mede mogelijk gemaakt door steun van de ASN Bank, Eneco, PGGM, SITA, de Provincie Gelderland, COS Gelderland/MVO Loont, Kluwer en Stichting OCF.

Eneco en Nieuwe Business Modellen
Eneco richt zich op het besparen van energie; het samen met klanten opwekken van duurzame energie en het leveren van schone energie (elektriciteit, gas en warmte). Vanuit haar missie ‘duurzame energie voor iedereen’, investeert Eneco in duurzame energiebronnen, energie-oplossingen en infrastructuur met als doel energie ook op langere termijn schoon, leverbaar en betaalbaar te houden voor de klant. Wij bouwen aan een bedrijfsmodel waarin we dit samen met burgers en bedrijven realiseren; zij worden zelf producenten, die lokaal en kleinschalig schone energie opwekken en uitwisselen met elkaar.

Het onderzoek wat met name plaatsvindt op energiegebied, past dan ook naadloos in de duurzame strategie van Eneco. Door in een wereld, die dynamisch en veranderlijk is, kennis te delen en elkaar te betrekken bij de ontwikkeling van producten en diensten wordt je stap voor stap elkaars partners. Duurzaam, decentraal en samen wordt dan geleidelijk aan werkelijkheid.