Rotterdam,
20
juni
2014
|
16:34
Europe/Amsterdam

Netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz bundelen krachten

Samenvatting

Netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz bundelen de krachten om de dienstverlening slagvaardiger en efficiënter te maken én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten. Hiervoor starten zij een gezamenlijk transformatietraject, waardoor er één organisatie ontstaat die onder de naam Stedin doorgaat als brede netbeheerder.

Uitvoerende en voorbereidende activiteiten op het gebied van storingsherstel, beheer en onderhoud zijn nu belegd bij Joulz en worden direct onderdeel van Stedin. ,,De noodzaak om efficiënter te werken is groot. Uitgebreid onderzoek toont aan dat er dubbel werk is ontstaan, doordat Joulz en Stedin als twee aparte organisaties in dezelfde ketens werken. Een brede netbeheerder levert structurele kostenbesparing op en leidt tot meer efficiënte dienstverlening voor onze klanten’’, aldus Stedindirecteur Nancy Kabalt -Groot.

Veranderende energiewereld
Beide bedrijven, die onderdeel uitmaken van Eneco Groep, verwachten dat een brede netbeheerder ook slagvaardiger kan inspelen op de veranderingen die de energiebranche de komende jaren door gaat maken. Stedindirecteur Nancy Kabalt-Groot: ,,Met een meer efficiënte organisatie creëren we de noodzakelijke ruimte om te kunnen investeren in de toekomstige energievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op de toename van lokaal opgewekte energie door bijvoorbeeld wind en zon. Of aan het automatiseren van netten en stations en het op grote schaal installeren van slimme meters.’’

Transformatietraject ReVisie
Het transformatietraject van Joulz en Stedin wordt onder de naam ReVisie uitgevoerd en neemt één jaar in beslag. Het traject leidt tot een boventalligheid van honderden arbeidsplaatsen. Frans van de Noort: ,,We spannen ons tot het uiterste in om boventallige medewerkers te begeleiden naar ander werk binnen Eneco Groep, bijvoorbeeld in de projecten om de energienetten klaar te maken voor de toekomst. Ondanks deze maatregelen verwachten we gedwongen ontslagen niet te kunnen voorkomen.

Joulz blijft actief in hoogspanningsinfrastructuur en CityTec in openbare verlichting 
Naast het ontstaan van de brede netbeheerder Stedin, blijft onder de naam Joulz een compacte organisatie actief op de markt voor hoogspanningsinfrastructuren. Joulzdochter CityTec zet haar dienstverlening op de snel groeiende markt voor intelligente openbare verlichting onder eigen naam voort.