Rotterdam,
13
februari
2013
|
10:00
Europe/Amsterdam

Nederlander wil meer zonnepanelen

Meerderheid wil verplichting zonnepanelen bij nieuwbouw

Samenvatting

Tweederde van alle Nederlanders wil het liefst dat zijn eigen stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. Daarbij zijn vrouwen (72%) nog enthousiaster dan mannen (62%). Onderaan de lijst met favoriete stroomsoorten bungelt stroom die komt van gas- (4%) en kolencentrales (2%). Dit is een van de conclusies uit de eerste Eneco Energie Monitor van 2013.

De Eneco Energie Monitor is een nieuw initiatief van energiebedrijf Eneco en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vijf keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden circa 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening.

Uit het eerste onderzoek van dit jaar blijkt dat energie sowieso veel aandacht krijgt van de gemiddelde Nederlander. Niet zo verwonderlijk in de wetenschap dat 81% van alle Nederlanders zich zorgen maakt over de energierekening. 72% weet dan ook redelijk goed hoe hoog die rekening maandelijks is; iets meer dan eenderde heeft de rekening al omlaag gebracht en 67% zegt er actief mee bezig te zijn. Dit leidt ertoe dat 84% goed let op het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe apparaten en dat bij 83% de verwarming sowieso een graadje lager gaat.

Maar ook uit bezorgdheid over het milieu staat energie in de belangstelling bij de Nederlander. Iets meer dan de helft (52%) beaamt dit en ziet duurzame energie als de oplossing. Eenzelfde percentage geeft aan nu groene stroom af te nemen.

Veel belangstelling is er bij de Nederlanders voor zonnepanelen. De belangrijkste drie redenen om zonnepanelen aan te schaffen, zijn het financieel rendement, milieubewustheid en een kleinere afhankelijkheid van de energieleverancier. En hier kiezen mannen meer voor het rendement en vrouwen meer voor de onafhankelijkheid. Maar, slechts eenderde van de Nederlanders weet dat zonnepanelen op dit moment meer rendement opleveren dan een spaarrekening.

De meest genoemde drempel om niet tot aanschaf over te aan zijn echter de kosten. De ondervraagden zijn goed op de hoogte van het feit dat zonnepanelen ook in de winter stroom opleveren. Slechts een kleine minderheid van 8% denkt dat je in de winter niets aan je panelen hebt. Maar of het warm of koud is, maakt voor de stroomproductie van zonnepanelen nauwelijks verschil, wel voor het aantal lichturen uiteraard.

Het enthousiasme over zonnepanelen is zo groot dat een meerderheid van 56% vindt dat het verplicht moet worden dat nieuwbouwprojecten standaard met zonnepanelen worden uitgerust. Ook architecten zouden volgens diezelfde meerderheid verplicht bijgeschoold moeten worden.

Participatie in een ‘eigen’ windmolen heeft de belangstelling van 29%, zelfs als die molen in de zeer nabije omgeving van de eigen woning zou staan (geen bezwaar 86% van de belangstellenden).

De grote belangstelling onder Nederlanders voor het milieu, duurzame energie en de prijs van energie blijkt ook uit de groeiende belangstelling voor de aanschaf van een elektrisch voertuig. In de komende twee jaar denkt 10% een elektrische fiets aan te schaffen, 3% een hybride auto en één procent een volledig elektrische auto.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 13 en 19 december jongstleden 1.005 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, regio en politieke voorkeur, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.