Rotterdam,
13
maart
2014
|
09:15
Europe/Amsterdam

Eneco Energie Monitor:

Nederlander wil actieve rol eigen gemeente om lokale duurzame energie mogelijk te maken

  • 30% wil actieve rol eigen gemeente om windmolens te plaatsen
  • 66% van de Nederlanders vinden het -mits ze geen geluidsoverlast opleveren- geen probleem als windmolens zichtbaar in hun buurt worden gezet
  • Bijna vier op de vijf vindt Afsluitdijk prima locatie voor windmolens
  • Meerderheid wil bindende duurzame doelstelling voor alle EU landen
Samenvatting

Een ruime meerderheid (62%) wil dat hun eigen gemeente een actieve rol speelt in het mogelijk maken van lokaal duurzaam opgewekte energie. Iets minder dan eenderde (30%) wil dat hun gemeente zich inzet om windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Dat blijkt uit de nieuwste Eneco Energie Monitor.

De Energie Monitor is een initiatief van Eneco Groep en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

Wind
Het draagvlak voor windenergie in Nederland blijft groot: 79% van de Nederlanders staat positief tegenover het opwekken van stroom met windenergie. Twee op de drie Nederlanders vinden het geen probleem als windmolens zichtbaar in hun buurt worden gezet, mits ze geen geluidsoverlast veroorzaken. Daarbij zijn SP-stemmers met 78% het meest enthousiast, maar ook PvdA-stemmers (66%) en VVD-stemmers (61%) hebben geen bezwaar. Bijna eenderde van de Nederlanders vindt zelfs dat hun gemeente een voortrekkersrol moet spelen.

Afsluitdijk
Opmerkelijk tenslotte is dat bijna 80% van de Nederlanders aangeeft dat de Afsluitdijk een goede locatie voor windmolens is. De overheid concludeerde laatst na onderzoek dat plaatsing van windmolens er technisch mogelijk is.

Bindende doelstelling
Desgevraagd geeft 71% aan dat alle landen van de EU verplicht zouden moeten zijn om een bepaalde hoeveelheid stroom zelf groen op te wekken. 41% van de ondervraagden vindt het zelfs niet nodig voor Nederland om maatregelen te nemen als niet heel Europa mee doet en 35% als de rest van de wereld niet mee doet.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco Groep tussen 7 en 12 februari jongstleden 1.003 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven