ROTTERDAM,
05
januari
2016
|
10:00
Europe/Amsterdam

Nederlander enthousiast over Nul op de Meter woning en vraagt actievere rol van gemeente

Nul op de Meter woningen zijn bestaande woningen die door een verbouwing evenveel of meer energie opwekken dan nodig is voor het huis en huishouden. Voor het nieuwe concept is veel belangstelling. Uit recent onderzoek, in opdracht van Eneco uitgevoerd door Ipsos onder circa 1.000 Nederlanders, blijkt dat zon 42 procent van de Nederlanders het initiatief aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vinden.

Eneco voerde dit onderzoek uit als onderdeel van zijn voornemen om als eerste energiebedrijf lid te worden van Stroomversnelling. Binnen Stroomversnelling werken verschillende gemeentes, bedrijven en woningcorporaties nauw samen om de komende jaren 111.000 Nul op de Meter woningen te realiseren. Hans Valk, directeur Innovation & Ventures van Eneco en Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling ondertekenen hiertoe op 11 januari aanstaande een partnerschap.

Eneco is vastbesloten om met de partners van de Stroomversnelling nieuwe en innovatieve verdienmodellen rond Nul op de Meter woningen te ontwikkelen en te realiseren. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt immers in toenemende mate een rol in het realiseren van een klimaatneutrale samenleving. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de missie van Eneco: duurzame energie voor iedereen.

Nul op de Meter

Nul op de Meter woningen hebben geen gasaansluiting, krijgen als het ware een nieuwe 'schil', worden kier- en tochtvrij gemaakt, krijgen nieuwe binnenhuisinstallaties en worden voorzien van onder meer zonnepanelen. Na de verbouwing wekt het huis evenveel duurzame energie op als dat het nodig heeft voor het huis en voor het huishouden. Hierdoor komen de energiekosten, bij gemiddeld gebruik en over een jaar genomen, op nul uit. Na de renovatie is de woning weer als nieuw en stijgt het wooncomfort. De verbouwing kan gefinancierd worden uit de kosten die een bewoner normaal gesproken kwijt is aan de energierekening. De bewoner blijft dan circa de komende 30 jaar het bedrag van zijn huidige energierekening betalen. Het aantal jaar is afhankelijk van de hoogte van de energierekening en van het type huis.

Resultaten onderzoek

Uit het Ipsos-onderzoek blijkt dat 42 procent van de ondervraagden het Nul op de Meter initiatief aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vindt. Met name Nederlanders met een partijvoorkeur voor D66 en GroenLinks zijn erg enthousiast over het concept. Als de respondenten foto’s te zien krijgen van de situatie voor en na de verbouwing dan vindt 53 procent van de ondervraagden de nieuwe woning aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk overkomen. Een meerderheid van 58 procent zou verder graag zien dan hun gemeente zich actief in gaat zetten om Nul op de Meter make-overs te stimuleren.

Verantwoording onderzoek

Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 7 en 14 december jongstleden 1.001 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking.

Noot aan de redactie

Voor belangstellenden is het mogelijk om een gesprek te hebben met een bewoner van een Nul op de Meter woning. Een gesprek kan worden aangevraagd via de woordvoerders.

Voor meer informatie:

Stroomversnelling

Leen van Dijke, voorzitter

Tel: +31 (0)6 537 775 57