Rotterdam,
01
oktober
2018
|
12:56
Europe/Amsterdam

Lokale initiatieven maken weer kans op steun Eneco Luchterduinen Fonds

Samenvatting

Er kunnen weer initiatieven worden ingediend bij het Eneco Luchterduinen Fonds. Dit fonds stelt iedere twee jaar geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van kustbeleving, duurzame energie en/of energiebesparing van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door Eneco en Mitsubishi Corporation, de initiatiefnemers van het nabijgelegen windpark Eneco Luchterduinen. Zij vullen het fonds jaarlijks aan met een gezamenlijk bedrag van 45.000 euro. 

Tijdens de tweede ronde in 2016 werd de helft van de genomineerde initiatieven gehonoreerd. Zo werden er onder meer zonnepanelen geplaatst op de reddingsposten van de Katwijkse Reddingsbrigade. Ook steunde het fonds het initiatief van Stichting Kunstklank dat een duurzaam mobiel bamboetheater liet bouwen om voorstellingen op het Noordwijkse strand te geven. Mitsubishi Corporation en Eneco nodigen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de vier kustgemeentes van harte uit om hun initiatief voor de tweede ronde in te dienen. Vervolgens zal een jury een eerste selectie maken uit alle ingediende initiatieven op basis van de fondscriteria. Daarna toetsen de vier betrokken kustgemeenten de uitvoerbaarheid van de plannen. De volgende fase is een publieksjurering, waarbij de kustbewoners kunnen stemmen op het plan van hun keuze. De winnende voorstellen worden in mei 2019 bekend gemaakt.

Meer informatie
Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 30 november 2018 via info@enecoluchterduinenfonds.nl. De voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de site van het Luchterduinen Fonds.

 

Boilerplate

Over windpark Eneco Luchterduinen
Windpark Eneco Luchterduinen, op 23 kilometer uit de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort, is een initiatief van Mitsubishi Corporation en Eneco. Het windpark levert sinds 2015 en telt 43 windmolens, samen goed voor een hoeveelheid groene stroom die vergelijkbaar is met het verbruik van 150.000 huishoudens. Daarmee wordt jaarlijks 275.000 ton CO2 bespaard.