Rotterdam / Lochem,
29
maart
2013
|
09:00
Europe/Amsterdam

LochemEnergie kiest voor Eneco

Samenvatting

De lokale energiecoöperatie LochemEnergie en energiebedrijf Eneco gaan vanaf vandaag intensief samenwerken. Voor de klanten van LochemEnergie betekent het dat ze –na het faillissement van hun oude leverancier Trianel- kunnen overstappen op duurzame energie van Eneco. Daarnaast gaan Eneco en LochemEnergie samen optrekken bij de realisatie van duurzame lokale energieprojecten van de coöperatie in Lochem en omgeving. Daarbij is een grote rol voor de leden weggelegd. De overeenkomst past in de duurzame strategie van Eneco om juist samen met lokale partijen te werken aan een decentrale energievoorziening.

Logo LochemEnergie

 Korting
Iedere klant van LochemEnergie die overstapt, krijgt van Eneco een coöperatie-korting van 50 euro per jaar bij een contract met variabele tarieven,  of 75 euro bij een contract met een vast tarief. Bovenop de korting die de klant rechtstreeks krijgt, ontvangt LochemEnergie een vergoeding van Eneco, als steun in de rug voor de opbouw en professionalisering van de coöperatie. Deze vergoeding loopt op naarmate het aantal deelnemende leden toeneemt.

Projecten
LochemEnergie is één van de proeftuinen van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van AgentschapNL. Het programma wil de introductie van intelligente netten versnellen door samen met relevante partijen de samenwerking op nationaal niveau te versterken, kennis te verspreiden en randvoorwaarden te scheppen. In dit kader gaat Eneco de coöperatie LochemEnergie helpen bij het verrekenen van grootschalig lokaal opgewekte zonne-energie voor individueel gebruik. Ook is aandacht voor elektrisch vervoer meegenomen in de samenwerking: Gedurende de samenwerking wordt door Eneco aan LochemEnergie een laadpaal en een elektrische auto ter beschikking gesteld. Over andere manieren waarop de samenwerking gestalte gaat krijgen, wordt volop nagedacht.

Duurzaam, Decentraal, Samen
Eneco heeft een uitgesproken visie op de toekomst van energie. Energie uit fossiele bronnen wordt steeds schaarser, vervuilt en maakt afhankelijk van soms instabiele regio’s in de wereld. De energiewereld moet daarom wel veranderen naar duurzaam, decentraal en samen. De rollen van producent en afnemer veranderen hierbij totaal. Klanten worden producent en leverancier. Uiteindelijk groeit de samenleving naar een meer kleinschalig duurzaam energielandschap.