LOCHEM/ROTTERDAM,
15
juli
2015
|
09:54
Europe/Amsterdam

LochemEnergie en Eneco in hoger beroep tegen uitspraak over gelijke behandeling bezitters zonnepanelen

LochemEnergie en Eneco gaan in hoger beroep tegen een recente uitspraak van de rechter. Deze verwierp een beroep dat Eneco en energiecoöperatie LochemEnergie hadden ingesteld tegen een uitspraak van de Belastingdienst over de verschuldigdheid van energiebelasting. De Belastingdienst is van mening dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting moeten betalen over de stroom die is opgewekt omdat er sprake zou zijn van ‘levering’ van de stroom.

Eneco en LochemEnergie zijn het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst en betreuren de uitspraak van de Haagse rechtbank. Volgens Eneco en LochemEnergie wordt zo ongelijkheid voor een grote groep burgers die geen geschikt eigen dak heeft in stand gehouden. Deze burgers willen meedoen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening door te investeren in zonnepanelen of door deze te huren in een collectief zonnepark. Maar zij krijgen niet dezelfde opbrengst uit hun zonnepanelen. Zij moeten belasting betalen voor de 'levering' van stroom terwijl dit al hun eigen, zelf opgewekte stroom is, uit zelf betaalde zonnepanelen elders. Het enige onderscheid is dat hun zonnepanelen niet op hun eigen dak (kunnen) liggen maar elders in collectief verband zijn geïnstalleerd. De zonne-energie wordt echter wel degelijk voor hun eigen rekening en risico opgewekt. Eigenaren van zonnepanelen op eigen dak hoeven die belasting niet te betalen. 

Naar de mening van LochemEnergie en Eneco is de uitspraak onvoldoende gemotiveerd, met name daar waar het gaat om de levering van de opgewekte stroom door Eneco. Paul Stolte van LochemEnergie: ‘We hebben de indruk dat de rechter onvoldoende rekening houdt met het feit dat de zonnepanelen gehuurd worden door de leden van de coöperatie zelf, en daarmee de opgewekte stroom op voorhand al van henzelf is. Dat verdraagt zich niet met de veronderstelling dat de stroom door Eneco geleverd zou worden. Je kunt naar onze mening niet iets leveren dat niet jouw eigendom is. Uiteindelijk gaat het om de principiële vraag waarvoor deze casus is gestart: waarom moet je als eigenaar of huurder van zonnepanelen op andermans dak wél belasting betalen en hoef je dat als eigenaar van zonnepanelen op je eigen dak niet? Die vraag willen we graag heel scherp beantwoord krijgen.’

 

Noot aan de redactie

Voor meer informatie:

Paul Stolte, projectleider Slim Net Lochem

Tel: 06 506 230 62

E: paul.stolte@lochemenergie.net