Rotterdam,
18
december
2013
|
15:11
Europe/Amsterdam

Leidingen warmtenet tussen Rozenburg en Vlaardingen geplaatst

960 meter leiding onder nieuwe waterweg zonder hinder voor scheepvaart

Samenvatting

Vandaag is de laatste van twee leidingen (lengte 960 meter, diameter 90 centimeter) van het nieuwe warmtetransportnet Leiding Over Noord van Eneco onder de Nieuwe Waterweg (Het Scheur) bij Vlaardingen op zijn plaats gebracht. De operatie verliep geheel volgens planning. De scheepvaart kon daarbij ongehinderd doorgaan. Het intrekken van de lange stalen leiding met een gewicht van 533.000 kilo startte woensdagochtend en was in de loop van de middag gereed. In de dagen voorafgaand werd vanaf de kant van Rozenburg door aannemer Visser & Smit Hanab met een horizontale gestuurde boring onder de Nieuwe Waterweg door een boorgat naar de kant van Vlaardingen gemaakt die groot genoeg was om de leiding doorheen te trekken. 


Leiding over Noord is een project van Eneco om industriële restwarmte te gaan gebruiken in haar warmtenetten in Rotterdam en onderweg ook in Vlaardingen en Schiedam. Hiervoor wordt een aanvoer- en een retourleiding van bijna 17 kilometer aangelegd vanaf afval- en energiecentrale van AVR via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Als de leiding in oktober 2014 in bedrijf is, levert dat een besparing aan CO2 uitstoot in de Rotterdamse regio op van 95.000 ton per jaar. In september is gestart met de aanleg van de leidingen, waarbij verspreid over het gehele tracé wordt gewerkt om alles tijdig gereed te kunnen hebben.

Het aanbrengen van de warmteleidingen onder de Nieuwe Waterweg betreft de langste van de totaal 46 boringen die nodig zijn om het kruisen van wegen, dijken, water en spoorwegen voor Eneco’s warmtetransportleiding te realiseren. De 18 meter lange buisdelen zijn op een terrein bij de Maassluissedijk in Vlaardingen aan elkaar gelast tot een totale lengte van 960 meter en zo behandeld, dat ze jarenlang in goede conditie blijven. Met  zeven kranen werd de leiding omhoog gehouden (een zogenoemde kattenrug) zodat deze soepel in het geboorde gat getrokken kon worden met de boorinstallatie op de Rozenburgse zijde van de Nieuwe Waterweg. Dit ging met een snelheid van ca. 100 meter per uur. Het diepste punt dat daarbij werd bereikt was 38 meter onder NAP.