Rotterdam,
17
november
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Kwart Nederlanders is bereid meer te betalen voor zijn energie als milieu er beter van wordt

Samenvatting

Een meerderheid van de Nederlanders kijkt nog steeds naar de prijs als het gaat om de keuze voor zijn energieleverancier. Ook duurzaamheid en service spelen een grote rol bij de overweging wel of niet over te stappen naar een andere leverancier. Dit blijkt uit de nieuwste Eneco Energie Monitor. Op de vraag om 10 punten te verdelen over het belang van de aspecten prijs, service en duurzaamheid, komt het gemiddelde uit op 4,8 voor prijs, 2,6 voor duurzaamheid en 2,6 voor service.

De Energie Monitor is een initiatief van Eneco Groep en wordt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos vier keer per jaar uitgevoerd. Per onderzoek worden meer dan 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd over een groot aantal facetten van de energievoorziening in Nederland.

De helft van alle Nederlanders vindt het belangrijk dat zijn energiebedrijf een duurzame koers vaart. Bij hoog opgeleiden ligt dit percentage flink hoger op 65%. Een derde van de hoog opgeleiden zegt graag iets meer voor zijn energie te betalen als hij daarmee een bijdrage levert aan een beter milieu. Dit geldt in zijn algemeenheid voor een kwart van alle Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 44% van de Nederlanders altijd trouw is gebleven aan zijn huidige energieleverancier. Lager opgeleiden zijn daarbij met 48% iets trouwer dan hoger opgeleiden (40%). Slechts 13% van de ondervraagden stapte drie keer of vaker over van energieleverancier.

Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Ipsos ondervroeg in opdracht van Eneco Groep tussen 1 en 7 oktober jongstleden 1.001 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Monitor waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.