Rotterdam,
02
maart
2021
|
13:45
Europe/Amsterdam

Kwaliteitslabel voor ecologische meerwaarde zonneparken in ontwikkeling

Zonneparken kunnen, naast het produceren van energie, ook diensten leveren voor natuur, landschap en recreatie. Deze meerwaarde van multifunctionele zonneparken is nog niet vanzelfsprekend en de roep om wetenschappelijke onderbouwing groeit. In de komende vier jaar werken kennisinstituten, projectontwikkelaars, provincies en bedrijven samen aan de ontwikkeling van het EcoCertified SolarLabel. Eneco draagt, via Holland Solar, financieel bij aan de ontwikkeling van het label en er is een zonnepark ter beschikking gesteld voor onderzoek. Het kwaliteitslabel moet duidelijk gaan maken hoe je zonneparken zo kunt ontwikkelen dat er lokaal ook wordt bijgedragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en behoud van de bodemkwaliteit.

Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen is, naast windenergie en zonnepanelen op daken, ook zonne-energie op land nodig. In dit dichtbevolkte land met veel vraag naar grond bieden zonneparken kansen op functiecombinaties. Bijvoorbeeld door zonneparken zodanig te beheren dat ze niet alleen energie opwekken, maar ook de biodiversiteit herstellen of koolstofopslag in de bodem behouden. Dit potentieel van multifunctionele zonneparken wordt nog niet altijd benut. Uit recent onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt bijvoorbeeld dat slechts 3 van de 25 zonneparken in Nederland optimaal beheerd wordt voor biodiversiteit.

Meerwaarde gegarandeerd
Eneco via Holland Solar, Wageningen University & Research (WUR), TNO, Eelerwoude en NL Greenlabel, verenigd in het consortium Zon in Landschap, gaan nu richtlijnen ontwikkelen voor de inrichting en het beheer van zonneparken. Hiervoor ontvangen zij een MOOI-subsidie van de overheid. Het kwaliteitslabel EcoCertified Solarlabel, dat in 2025 ontwikkeld moet zijn, garandeert dat de gecertificeerde zonneparken een duidelijke meerwaarde hebben voor biodiversiteit en de koolstofopslag in de bodem behouden. De criteria voor het verkrijgen van het label worden in de komende jaren ontwikkeld en onderbouwd met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, onder andere met kennis uit het Wageningen Solar Research Programma. Ook starten er bij WUR drie promotieonderzoeken naar insecten en ecosysteemdiensten, het ecologisch functioneren van zoogdieren en vogels, en de bodembiodiversiteit en opslag van organische stof. De komende 4 jaar zullen zij het onderzoek uitvoeren in meerdere zonneparken verspreid over heel Nederland.

Meer vertrouwen
Het label wordt uiteindelijk ontwikkeld door NL Greenlabel. De criteria om voor het label in aanmerking te komen worden openbaar. Ook zijn er geen hoge kosten aan verbonden, om zo de certificering toegankelijk te houden. “Overheden kunnen uiteindelijk besluiten om dit label verplicht te stellen,” zegt projectleider Alex Schotman (WUR). “Mensen weten dan zeker dat het zonnepark niet alleen energie produceert, maar ook een meerwaarde heeft voor de bodem en biodiversiteit. Dit geeft hopelijk meer vertrouwen in het ontwikkelen van zonneparken die we, naast zon op dak, hard nodig gaan hebben. Met hun bijdrage aan dit onderzoek geeft Holland Solar in ieder geval aan serieus te werken aan het nakomen van de beloftes die ze in hun gedragscode voor zon op land hebben gesteld.”