DELFT / ROTTERDAM,
23
juni
2015
|
09:10
Europe/Amsterdam

Huishouden betaalt op elektriciteit vijf keer hogere belasting dan op aardgas

Studie CE Delft: opheffen belastingverschil tussen gas en elektriciteit versnelt energietransitie

Bedrijven en huishoudens betalen nu op elektriciteit vijf keer meer energiebelasting dan op aardgas. Voor aardgas betaalt een huishouden omgerekend € 6,72 per eenheid energie (GigaJoule, GJ) en € 33,22 per GJ elektriciteit[1]. Het gevolg hiervan is dat de verduurzaming van de energievoorziening wordt vertraagd. Het kost een bedrijf of huishouden namelijk meer als deze in plaats van aardgas, elektriciteit gaat gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming, warmwater of om op te koken. Dit blijkt uit een studie dat het onderzoeksbureau CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van werkgeversvereniging De Groene Zaak en Eneco. De studie is aan staatssecretaris Wiebes aangeboden en vandaag gepubliceerd.

De Groene Zaak ziet graag dat het kabinet een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas opneemt in de nieuwe belastingplannen. Het was een van de voorstellen die De Groene Zaak recent deed in haar Manifest Toekomstbestendige Belastingen. Hierdoor worden duurzame technieken en innovaties financieel aantrekkelijker, zoals warmtepompen, zonneboilers, elektrisch rijden, gebruik van restwarmte en energiebesparing.

Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak: “Het belastingplan van het Kabinet mist concrete vergroeningsvoorstellen. Door het belastingverschil tussen aardgas en elektriciteit op te heffen kan het Kabinet een belangrijke vergroeningsslag slaan: de energietransitie in Nederland versnelt en onze afhankelijkheid van aardgas vermindert.”

Uit het onderzoek blijkt dat een verschuiving in de energiebelasting voor kleinverbruikers (eerste schijf) vele maatschappelijke win-win effecten oplevert:

· Investeren in energiebesparende maatregelen (gerelateerd aan gasverbruik) wordt aantrekkelijker omdat de terugverdientijd korter wordt door de stijging van de gasprijs;

· Duurzame en innovatieve warmtetechnieken zoals zonneboilers en warmtepompen worden aantrekkelijker ten opzichte van een traditionele HR ketel op gas;

· Elektrisch rijden wordt goedkoper door de lagere elektriciteitsprijs;

· Het gebruik van restwarmte wordt aantrekkelijker ten opzichte van gasgestookte warmte;

· De salderingsregeling voor zonnestroom wordt toekomstbestendiger omdat de Energiebelasting op Elektriciteit (iets) omlaag gaat; en

· In de verschuivingsvariant waarin de inkomsten van het Rijk niet stijgen, blijven de collectieve lasten voor huishoudens en bedrijven gelijk.

De Groene Zaak is van mening dat een verschuiving van de Energiebelasting bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van 14% en 16% in het energieakkoord. Een belangrijk deel hiervan moet namelijk worden ingevuld met innovatieve duurzame warmte opties die niet in aanmerking komen voor duurzame energiesubsidies (SDE+ regeling). Ook ondersteunt het de ambitie van Minister Kamp, zoals vastgelegd in de Warmtevisie, om een trendbreuk in Nederland te bewerkstelligen waarbij gas plaats maakt voor duurzame warmte. De gebouwde omgeving inclusief kantoorgebouwen gebruiken thans ca. 20 miljard kuub gas. Dat is bijna de helft van de nationale gasconsumptie per jaar.

 

Noot voor de redactie:

Link naar rapport CE Delft: http://degroenezaak.com/wp-content/uploads/2015/06/CE_Delft_definitief-Rapport_Verschuivingen-energiebelasting.pdf

Voor meer informatie:

De Groene Zaak: Maurits Hekking: 06-4611 9723, maurits.hekking@degroenezaak.com