LOCHEM/ROTTERDAM,
26
februari
2016
|
09:30
Europe/Amsterdam

Hoger Beroep LochemEnergie en Eneco

Over gelijke behandeling bezitters zonnepanelen

Vandaag behandelt de belastingkamer van het Gerechtshof Den Haag het hoger beroep dat LochemEnergie en Eneco hebben aangespannen tegen een uitspraak van de rechter in een zaak tegen de Belastingdienst. Deze is van mening dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting moeten betalen over de stroom die is opgewekt, omdat men die stroom niet wenst te beschouwen als “zelf opgewekt”. LochemEnergie en Eneco vinden dat hiermee een grote groep burgers die mee willen doen aan de transitie van duurzame energievoorziening benadeeld wordt.

Bewoners die willen investeren in zonnepanelen of deze willen huren in een collectief zonnepark, krijgen niet dezelfde opbrengst uit hun zonnepanelen dan wanneer ze die op hun eigen dak zouden plaatsen. Zij moeten belasting betalen over de levering van stroom. LochemEnergie en Eneco stellen dat die stroom al van hen is, want door hen zelf opgewekt. Er is daarmee geen sprake van levering, en dus ook niet van energiebelasting daarover.

Nadat de Rechtbank in Den Haag het beroep vorig jaar ongegrond verklaarde, is hoger beroep aangetekend. Het gaat Eneco en LochemEnergie vooral over de principiële kwestie dat het niet rechtvaardig is dat eigenaren of huurders van zonnepanelen op andermans dak wel belasting betalen en eigenaren van zonnepanelen op het eigen dak niet, terwijl daar volgens hen geen rechtsgrond voor is. De uitspraak van het Gerechtshof wordt over zes weken verwacht.


Meer informatie
Paul Stolte, Lochem Energie, 06 506 230 62
Ella Broos, woordvoerder Eneco, 06 5491 8877