Den Haag,
01
september
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Het Museon krijgt het grootste gemeentelijke zonnedak in Den Haag

Tegen het eind van dit jaar worden er 200 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Museon in Den Haag. De zonnepanelen op het Museon gaan op jaarbasis 38.000 kWh groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11 Nederlandse huishoudens. De stroom uit de zonnepanelen, die 700 m2 dakoppervlak vullen, wordt geheel in het museum zelf gebruikt.

Publiek-private samenwerking
Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van het Museon is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente Den Haag, Eneco, het Museon en het Klimaatfonds Haaglanden. Vanuit een gedeelde toekomstvisie op duurzame ontwikkeling van energievoorziening in Den Haag wordt zonne-energie voor het Museon mogelijk. Deze partijen financieren het zonneproject gezamenlijk. Nog dit jaar worden de 200 zonnepanelen op het dak van het museum geïnstalleerd. In Den Haag is er dan weer een concreet project gerealiseerd op het gebied van duurzame energie.

Schone energie voor een duurzame stad
Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Door het toepassen van steeds meer duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind-, biomassa- en zonne-energie groeit het aandeel duurzame energie in Den Haag. Daarmee worden duizenden tonnen CO2 uitstoot voor de stad bespaard. Zonne-energie is goed toepasbaar in Den Haag omdat er voldoende dakoppervlak aanwezig is om het potentieel te benutten. De gemeente heeft duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit hoog op de agenda staan. Eneco, dat gespecialiseerd is in de productie van duurzame elektriciteit, investeert samen met de gemeente en het Klimaatfonds Haaglanden volop in de opwekking van schone energie. Het Museon werkt graag met deze partijen samen om de activiteiten in het museum te verduurzamen. Het museum verzorgt bijvoorbeeld al heel lang tentoonstellingen rond het thema fossiele brandstoffen versus duurzame energiebronnen. De bezoekers van het Museon kunnen, na installatie van de panelen, dagelijks via displays in het museum zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken.

Installatie zonnepanelen
Het Museon is een zeer geschikte locatie om zonnepanelen te installeren. Er is voldoende dakoppervlakte beschikbaar, de oriëntatie ten opzichte van de zon is ideaal en er is geen beschaduwing van hoge gebouwen of bomen in de onmiddellijke omgeving. Tempus, het installatiebedrijf van Eneco, gaat de zonnepanelen installeren. De werkzaamheden worden in september gestart. Het streven is dat alle 200 zonnepanelen eind november op het dak van het museum geïnstalleerd zijn.