Rotterdam,
15
februari
2013
|
12:41
Europe/Amsterdam

Heijplaters schenken aan duurzame doelen via hun energiekeuze

Samenvatting

De afgelopen maanden zijn 123 huishoudens van de Rotterdamse wijk Heijplaat overgestapt naar Eneco Heijplaat Energie. Ze krijgen daardoor voortaan duurzame energie geleverd tegen een gunstig tarief én ze mogen per afgesloten contract 50 euro besteden aan een zelf gekozen duurzaam doel in de wijk. Gisteren kregen de goede doelen de verdeling van de in totaal 6150 euro aan Eneco premie te horen. Eneco Heijplaat Energie is deel van de plannen om de Rotterdamse wijk in 2020 energieneutraal te maken.

Schenking project Heijplaat

De Rotterdamse wijk Heijplaat is begin vorige eeuw gebouwd als woonwijk voor de arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Het tuindorp met zo’n 1500 inwoners is inmiddels omringd door containerterminals, maar heeft -mede door zijn geïsoleerde ligging- zijn dorpse karakter weten te behouden.

Heijplaat wordt de komende jaren een voorbeeld van wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing en het opwekken van energie voor eigen gebruik. Doel is om de wijk in 2020 energieneutraal te hebben. Daar werken veel partijen aan mee. Naast de bewoners gaat het om de gemeente, woningcorporatie Woonbron, het Wereld Natuur Fonds, netwerkbedrijf Stedin en energiebedrijf Eneco.

Als één van de eerste stappen kunnen bewoners kiezen voor gebruik van Eneco Heijplaat Energie. Dat is 100% duurzame energie met een aantrekkelijke korting. Ook stelt Eneco per afgesloten contract 50 euro beschikbaar voor duurzame doelen in de wijk. De bewoners mochten zelf hun duurzame doel kiezen. In totaal is er nu 6.150 euro bijeen gespaard. Op 14 februari ontvingen de vertegenwoordigers van de gekozen doelen een cheque. De gelukkigen zijn Afvalproject Groen (1.670 euro), waarbij geprobeerd wordt het afval in de wijk te verminderen. Verder waren er bijdragen voor Kinderboerderij de Heij (1.550 euro), en Samen op kamp en 100 jaar Heijplaat (elk 1.100 Euro). Ook de Culturele Commissie Heijplaat, de speeltuin en de Brede school ontvangen een bijdrage.

Daarnaast doen steeds meer wijkbewoners mee aan het energiebesparingsproject Heijplaat Slim wonen. Deze pilot duurt 3 jaar en heeft als doel te achterhalen hoe consumenten omgaan met energiebesparende middelen in huis. Heijplaters kunnen een gratis bespaarpakket aanvragen met onder andere slimme meters en Toon, de interactieve thermostaat die inzicht geeft in het energieverbruik. Deze pakketten zijn al bij 50 huishoudens geïnstalleerd.

Heijplaat heeft sinds dit jaar geen eigen gemeentelijk team voor groenonderhoud meer. Dat wil zeggen dat we zelf nog harder moeten werken aan een schone en groene wijk. We zijn heel blij met dit geld. We gaan hiermee onder andere weer de scholen benaderen, we gaan acties opzetten. Want we gaan weer afval prikken. Mensen samenbrengen voor een schone wijk en groene wijk, daar zijn wij voor
Kathy diStefano van Stichting Lawine/ heijplaat groen
De betrokkenheid van de bewoners bij de wijk is groot. Dat zie je ook aan het aantal klanten dat heeft gekozen voor Eneco Heijplaat Energie, nu bijna 25% van de wijk. Het motiveert ons extra om samen met hen te werken aan een energieneutrale wijk.
Paul van der Hoeven, innovatie manager Eneco